Anketa

  Učitavam...

REGIONALNI RESURSNI CENTAR

UNESCO - L ORÉAL međunarodna stipendija za mlade žene iz oblasti prirodnih nauka za 2013. godinu

09.05.2012. 13:14:24

UNESCO

7, place de Fontenoy
75352
Pariz
Francuska
UNESCO u saradnji s L'Oréalom objavljuje poziv za dodjelu stipendija za mlade naučnice iz država članica UNESCO-a. Stipendije se odnose na naučnice koje su već uključene u istraživački rad na doktoratu iz oblasti biologije, biohemije, biotehnologije, poljoprivrede, medicine, farmacije i fiziologije. Iznos svake stipendije je do 20.000 USD u periodu od godine dana (uz mogućnost produženja na dodatnih 12 mjeseci i mogućnost dodjele dodatnih finansijskih sredstava na zahtjev stipendiste i po odobrenju odbora za selekciju), sa datumom započinjanja u periodu između 1. marta 2013. i 1. marta 2014. godine. Prilikom odabira, prednost će imati istraživački protokoli koji poštuju dobrobit životinja, a prednost se daje nekozmetičkim istraživanjima. Posebna prednost daje se kandidatkinjama iz najmanje razvijenih zemalja. Opšti uslovi za postupak predselekcije kandidatkinja:
 • PodrškaDržavne komisije za UNESCO
 • Dobna granica do 35 godina starosti (kandidatkinje rođene prije 1. januara 1978. godine ne mogu aplicirati),
 • Prednost se daje kandidatkinjama sa završenim postdiplomskim studijem (stepen doktora nauka) u oblasti prirodnih nauka (u obzir će se uzeti i kandidatkinje s upisanim postdiplomskim studijem stepena doktora nauka),
 • Samo kandidatkinje koje posjeduju neophodne stručne i intelektualne kvalifikacije te lične kvalitete će biti uzete u razmatranje za ovu stipendiju,
 • Aktivno znanje službenog jezika zemlje u kojoj će obavljati naučnoistraživački rad,
 • Dobro psiho-fizičko zdravlje.
Kandidatkinje su dužne priložiti svu dokumentaciju u dva primjerka:
 • Ispunjen prijavni obrazac za UNESCO stipendije na engleskom ili francuskom jeziku uz dvije fotografije ,
 • E-mail adresu koju kandidatkinja redovno koristi,
 • Ovjerene kopije svih diploma, uključujući prepise ocjena, uz diplomu ili dokaz da su na postdiplomskom studiju na doktoratu,
 • Listu objavljenih radova,
 • Pismo preporuke od osobe upoznate s njihovim naučnim radom,
 • Prihvatno pismo institucije u kojoj će se provoditi naučno istraživanje (pismo mora sadržavati ime mentora, datum početka i vrijeme trajanja projekta, te spremnost te institucije da osigura neophodne uslove za provođenje istraživanja),
 • Potvrdu o znanju službenog jezika zemlje primaoca, ispunjenu na UNESCO-vom obrascu, sa potpisom ovlaštene institucije (ukoliko će se istraživački rad obavljati na jeziku različitom od maternjeg jezika kandidatkinje),
 • Detaljan opis predviđenog istraživačkog rada (na jednoj ili dvije stranice najviše) na engleskom ili francuskom jeziku.
Način prijave Kandidatkinje se pozivaju da aplikacije podnesu elektronskim putem koristeći online platformu na sledećem LINKU. Rok za ovaj način prijave je 15. jun 2012. godine, a potrebna dokumentacija se prilaže u elektronskoj formi. Kandidatkinje mogu dostaviti prijave i putem pošte, najkasnije do 15. juna 2012. godine, na sledeću adresu: Ministarstvo civilnih poslova BiH Državna komisija za UNESCO Trg BiH 1 71 000 Sarajevo sa naznakom: Prijava za UNESCO - L'ORÉAL međunarodnu stipendiju za mlade žene iz oblasti prirodnih nauka za 2013. godinu. Ukoliko se prijava dostavlja putem pošte, svu dokumentaciju je potrebno dostaviti u dva primjerka. Kompletnu informaciju sa formularom za prijavu možete preuzeti na ovom LINKU. Nepotpune i neuredne prijave koje nisu u skladu sa kriterijima postavljenim u smjernicama, kao i prijave koje pristignu nakon naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje. Odabrane kandidatkinje će biti kontaktirane od strane UNESCO-a. Kandidatkinje koje do kraja septembra 2012. godine ne dobiju nikakvu obavijest, mogu smatrati da njihova prijava za ovu stipendiju nije prihvaćena. NAPOMENA: Sve kandidatkinje se savjetuju da u uvodnom dijelu obrasca za prijavu (A: official presentation) obezbijede podršku nadležne vlade/obrazovne institucije entiteta, odnosno kantona, na način da se popuni ova rubrika i obezbijedi potpis i pečat institucije, a s obzirom da Državna komisija za UNESCO BiH nije nadležna za pružanje ove vrste garancija. Popunjavanje ovog dijela obrasca u značajnoj mjeri povećava šanse kandidata za dobijanje stipendije. Drugi dio obrasca (presented for) popunjava i ovjerava Državna komisija za UNESCO BiH nakon odabira kandidata.