Anketa

    Učitavam...

REGIONALNI RESURSNI CENTAR

Prezentacija priručnika za implementaciju Sporazuma

28.07.2008. 11:27:37

“Centar za promociju civilnog društva” iz Sarajeva, u okviru projekta “Održivi razvoj nevladinog sektora kroz partnerstvo sa vladom i biznis sektorom”, koji je podržan od strane USAID-a, organizuje prezentaciju Priručnika za implementaciju Sporazuma za partnere koji su u njegovom nastajanju dali svoj doprinos (učesnike prošlogodišnjeg savjetovanja nevladinih organizacija, nedavno održanih treninga za trenere i partnerskih organizacija koje su bile uključene u proces usvajanja lokalnih sporazuma).

Ovom prilikom Vas pozivamo da uzmete učešće na prezentaciji priručnika za implementaciju sporazuma između općinskog vijeća/ skupštine opštine, načelnika i nevladinih organizacija koji će se održati

30. jula 2008. godine, Hotel Hollywood,Ul.Mustafe Pintola 23, Sarajevo,

sa početkom u 11h.

Obzirom na Vaš doprinos, i na činjenicu da priručnik velikim dijelom sadrži sugestije i pozitivne prakse sa terena, CPCD smatra da bi bilo potrebno i poželjno prije konačne distribucije, Priručnik predstaviti učesnicima ove prezentacije.

Za sve učesnike koji dolaze van Sarajeva obezbijeđeni su putni troškovi po principu

0,20 KM po 1km kao i smještaj u Hotelu Hollywood sa 29. na 30. 08. 2008. godine.

Molimo da potvrdite svoje i/ili učešće Vaših saradnika sa kontakt podacima, te potrebom za smještaj na telefon: 033 458 667 , ili na e-mail adresu: dejanz@epn.ba;

najkasnije do 29. 07. 2008. godine.

Osoba za kontakt Slaviša Prorok.

U očekivanju Vašeg odgovora,

Aida Daguda

Direktorica CPCD