Anketa

  Učitavam...

REGIONALNI RESURSNI CENTAR

Neum: XIV Međunarodni simpozij računovođa i revizora na temu "Računovodstvena profesija u funkciji unapređenja poslovanja

09.09.2011. 12:46:56

Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH i preduzeće FEB d.d. pozivaju Vas na XIV Međunarodni simpozij računovođa i revizora na temu: "Računovodstvena profesija u funkciji unapređenja poslovanja", koji će se održati u Neumu 15., 16. i 17. septembra 2011. godine.

Uvodna izlaganja

 • Aktuelni trenutak stanje i perspektive, Ante Krajina – ministar financija FBiH
 • Očekivane reforme u oblasti indirektnih poreza i partnerski odnos uprave sa poreznim obveznicima, Mr. sc Miro Džakula –UINO
 • Aktivnosti porezne uprave, Midhat Arifović – porezna uprava FBiH
 • Inspekcijski nadzor u FBiH i nova zakonska rješenja, IbrahimTirak – Federalna uprava za inspekcijske poslove
 • Osnovni pravci reforme radnog zakonodavstva u FBiH, Džana Kadribegović – federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 • Savremeni trendovi u računovodstvenoj profesiji
 • Računovodstvena profesija kao sastavni dio stabilne ekonomije-prof. dr Meliha Bašić

  Računovodstvo

  • SRRFBiH na putu integracije u IFAC članstvo - izazovi i obveze doc. dr Igor Živko
  • Računovodstvena profesija u funkciji unapređenja poslovanja društava doc. dr Željko Šain i mr. Jasmina Selimović
  • Inovacije i promjene, strateška uloga računovodstvene profesije prof. dr Mirko Tripunoski, prof. dr Aleksandar Nikolovski
  • Kako analizirati poslovni rezultat privrednog društva? uticaj računovodstvenih podataka i performansi novčanog toka doc. dr Nedžad Polić
  • Prodaja podružnica prof. dr Danimir Gulin
  • Transakcije sa povezanim osobama: pojam i reguliranje, prof. dr Veljko Trivun, doc. dr Vedad Silajdžić, mr Fatima Mahmutćehajić i Mia Mrgud
  • Računovodstvo i računovodstvena profesija u funkciji efikasnijeg javnog sektora, dr Davor Vašiček
  • Računovođa i izvještavanje o održivosti –novi pogled na izvještavanje o poslovanju-mr. sc Josipa Grbavac
  • Poslovna izvrsnost u funkciji unapređenja poslovanja sa osvrtom na aspekt obračuna kumulativne cijene proizvoda, prof. dr Senad Fazlović
  • Finansijsko izvještavanje na internetu - stanje u BiH, doc. dr Azra Zaimović, doc. dr Tarik Zaimović
  • Računovodstveni i informacioni sistemi i njihovi konstitutivni elementi u Republici Makedoniji, prof. dr Aleksandar Nikolovsk,i prof. dr Mirko Tripunoski
  • Montiranje finansijskih rezultata uz pomoć procjena, pretpostavki i predubjeđenja, doc. dr Bogdana Vujović-Gligorić, doc. dr Ramiz Kikanović
  • Računovodstvo u funkciji održivog razvoja, mr. Benina Veledar
  • Računovodstvo – potreba i/ili obaveza Admir Salkić
  • Pravci razvoja reforme računovodstva javnih finansija i uloga računovodstva u upravljanju javnih finansija, dr Asim Šaković
  • Modified accrual basis – primjena i problemi, Mujo Salkić
  • Kontroling u funkciji unaprijeđenja poslovanja poduzeća, mr Jozo Piljić
  • Profitabilnost kupaca u kontekstu BSC prof. dr Babić-Hodović Vesna, prof. dr Meliha Bašić

  Revizija

  • Diversifikacija revizije finansijskih izvještaja, prof. dr Jozo Sović
  • Komuniciranje s onima koji su zaduženi za upravljanje u reviziji financijskih izvještaja, prof. dr Boris Tušek
  • Primjena financijskih pokazatelja u reviziji i mjerenje kvalitete poslovanja, prof. dr Lajoš Žager
  • Preventivna uloga interne revizije u optimiziranju rizika poslovanja u budućnosti, prof. dr Slobodan Vidaković
  • Odbori za reviziju: pristup za kontinuirano unapređenje, Safet Proho
  • Analitički postupci kao instrument revizora u ocjeni going concern principa, doc. dr Dragan Kulina
  • Interna kontrola u funkciji unapređenja poslovanja preduzeća, prof. dr Reuf Kapić
  • Revizija financijskih izvješća kao temelj za analizu poslovanja gospodarskih društava, doc. dr Božo Vukoja i doc. dr Abid Hodžić

  Porezi

  • Direktni porezi u funkciji poboljšanja uslova poslovanja, Hajrudin Hadžimehanović
  • Usklađivanje indirektnih poreza sa gospodarskim kretanjima, mr. Dinko Ćorluka i Amir Karalić
  • Umanjenje poreza na dobit preduzeća po osnovu stranog ulaganja – studija slučaja, prof. dr Milić Simić
  • Efikasnost sistema PDV-a u Bosni i Hercegovini, dr.sc.Dinka Antić, Aleksandra Regoje, dipl. ecc.
  • Ovlasti poreznih inspektora prema postojećim propisima, Fuad Balta

  Finansije i finansijska tržišta

  • Izazovi globalizacije nakon posljednje finansijske krize, prof. dr Sead Kreso
  • Proširenje financijskih izbora prema bankovnim kreditima, prof. dr Silvije Orsag
  • Savremena - krizna kretanja poslovnog bankarstva BiH, prof. dr Damir Zaklan
  • Izmjena bankarske regulative u okviru procesa implemetntacije MRS u Federaciji BiH, Zlatko Barš
  • Rješenja za izazove financiranja SME u uvjetima financijske krize, doc. dr Igor Živko
  • Relacija unutarnje vrijednosti kompanije i cijene dionice na tržištu, mr Džafer Alibegović
  • Finansiranje emisijom vrijednosnih papira, Safija Žilić
  • Nova svjetska ekonomska kriza i njen uticaj na BiH, prof. dr Hamid Alibašić
  • Društvena odgovornost preduzeća – pristup, koncepti i hijerahija, mr. oec Mirna Pajević, Denis Zukić