Postanite SMART trener!


Na sljedećim linkovima možete pronaći obrasce koji omogućavaju trenerima da lakše koncipiraju treninge koje realizuju u sklopu SMART Resursnog centra