Postanite SMART ekspert!


Ukoliko ste zainteresirani za učešće u realizaciji budućih edukativnih programa SMART Resursnog centra, na području BiH ali i šireg regiona, pozivamo Vas da se prijavite u bazu trenera, mentora i konsultanata SMART Resursnog centra.

Baza je osnova za dalji angažman predavača u okviru aktivnosti Resursnog centra.
Resursni centar za sada u bazi broji 58 stručnjaka koji su u mogućnosti pružiti različite vrste edukacija.


Zainteresirani za prijavu trebaju dostaviti slijedeće:

1. Prijavni obrazac za trenere

2. CV
3. Izjavu o prihvatanju Etickog kodeksa i standarda rada      

    Eticki kodeks i standardi rada

4. Dizajn treninga na željenu temu, koristeci obrazac Ponuda treninga


Poziv je kontinuirano otvoren, a svoje prijave možete dostaviti na: smart.rc@cpcd.ba