SMART Hub


Dajemo savjete, a i sami smo dobar primjer!

DRUŠTVENO PREDUZETNIŠTVO

Termin društveno preduzetništvo je još uvijek nepoznanica za veliki broj ljudi u našoj zemlji, a pogotovo za ljude koji nisu imali priliku da se susretnu sa ovim fenomenom u svojim ranijim iskustvima.

Za razliku od tradicionalnog preduzetništva gdje je akcenat na profit, društveno preduzeće kao pokretačka snaga socijalnog i ekonomskog razvoja fokus stavlja na zadovoljavanje društvenih potreba.

DRUŠTVENO PREDUZEĆE

Najprihvaćenija definicija društvenog preduzeća je definicija Europske istraživačke mreže:

Društveno preduzeće je neprofitna privatna organizacija koja se bavi proizvodnjom roba i pružanjem usluga, što je direktno povezano sa jasnim ciljem organizacije da zajednica ima koristi od njenih aktivnosti.

Društvena preduzeća mogu biti različita po organizaciji i strukturi, ali sva imaju vrlo jasnu socijalnu i javnu svrhu. To znači da profit ne služi uvećanju imovine pojedinca, već se profit ulaže za rješavanje siromaštva, nezaposlenosti i sličnih socio-ekonomskih problema. To je biznis koji kroz zaradu ispunjava jasno socijalnu/društvenu misiju.

KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI

Iako OCD mogu primiti neograničen iznos sredstava prikupljenih donatorskim sredstvima (članarine, donacije, projekti), sve više donatora zahtjeva učešće OCD u realizaciji projektnih aktivnosti. Komercijalne aktivnosti podrazumijevaju prihod ostvaren prodajom usluga/proizvoda koje OCD generiše kroz rad s ciljem stvaranja priliva u operativni fond ili za svoje korisnike.

Ponekad sami korisnici nude/prave različite usluge/proizvode s ciljem ostvarivanja određenih prava i unapređenja životnog standarda kada to nije osigurano uređenim sistemom u zajednici. Svaki prihod ostvaren prodajom se može definisati kao komercijalna aktivnost. Bitno je naglasiti kako se moraju poštovati zakonski propisi koji su regulisali ovakvo poslovanje. Detaljnije o ovakvom poslovanju možete pročitati OVDJE.

ŠTA NUDIMO?

  • Savjetovanje u oblasti komercijalnih i ekonomskih aktivnosti OCD,
  • Savjetovanje iz poslovanja preduzeća koje vode OCD u BiH,
  • Podršku pri realizaciji ideje za preduzetničke ili komercijalne aktivnosti,
  • Edukacije za izradu poslovnog plana, marketing strategije i/ili finansija.

PRIJAVI SE

Smart Start mreža je važan faktor koji doprinosi promociji povoljnijeg okruženja za društvena preduzeća i OCD sa ekonomskim aktivnostima, prema pozitivnim normama u Bosni i Hercegovini.