Pitanje

Nekoliko zaposlenika nalazi se na probnom radu kod poslodavca. Pošto im u najskorije vrijeme istječe probni rad, interesuje nas da li sa ovim zaposlenicima, ukoliko zadovolje, moramo zaključiti nove ugovore o radu?


Odredbom iz st. 1 istog člana predvićeno je da se prilikom zaključivanja ugovora o radu može ugovoriti probni rad. Ukoliko zadovolji na probnom radu, sa zaposlenikom se ne zaključuje novi ugovor o radu, već nastavlja s radom na osnovu zaključenog ugovora o radu prilikom čijeg je zaključenja bio ugovoren probni rad. Prema tome, sa zaposlenicima koji u Vašem slučaju zadovolje na probnom radu nije potrebno zakljućivati novi ugovor o radu, jer oni nastavljaju raditi na osnovu već zaključenog ugovora o radu prilikom čijeg je zaključenja ugovoren probni rad.

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje