Pitanje

Na koji način i kome se prijavljuju/odjavljuju volonteri?


Svako dugoročno volontiranje je shodno Zakonu o volontiranju, udruženje u obavezi evidentirati pri Federalnom ministarstvu pravde (FMP). Dugoročno volontiranje je ono koje se odvija duže od 3 mjeseca u kontinuitetu. Za sva druga volontiranja ova obaveza ne postoji. Evidencija se vrši na način da, nakon što se udruženje akredituje dostavi se jedan primjerak ugovora o volontiranju  FMP najkasnije 10 dana po zaključenju ugovora, a što se evidentira na protokolu. Iz ovog proizlazi da nema posebne forme prijave, dok se odjava ne vrši ni u kom slučaju.

Shodno članu 19. Zakona udruženje kao organizator volontiranja je dužno jednom godišnje, do 28.februara dostaviti FMP izvještaj o svim volonterskim aktivnostima koji sadrže podatke o volonterima i broju sati koji su uloženi u volonterske aktivnosti, a posebno o broju maloljetnih volontera i njihovim aktivnostima.

Istovremeno ili prije evidencije volontera udruženje podnosi zahtjev za izdavanje volonterske knjižice. Ovaj zahtjev je u slobodnoj formi. Cijena jedne knjižice je 1,00 KM. Molim da se o načinu, odnosno uputama o relevantnom računu na koji ćete izvršiti uplatu raspitate u računovodstvu FMP.

Napomena: Svi savjeti su isključivo informativne prirode. SMART Resursni centar CPCD ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika/ca koje bi slijedile iz upotrebe savjeta izloženih na našoj web stranici i drugim kanalima komuniciranja.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje