Pitanje

Koji su zakonom dozvoljeni prihodi organizacije?


Prihodi organizacije mogu uključivati:

  1. članarine (kada je u pitanju udruženje)
  2. dobrovoljne priloge i poklone fizičkih i pravnih lica,
  3. sredstva dodijeljena iz budžeta,
  4. prihode od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda,
  5. prihode stečene obavljanjem privredne djelatnosti,
  6. druge prihode stečene u skladu sa Zakonom i statutom.

Napomena: Svi savjeti su isključivo informativne prirode. SMART Resursni centar CPCD ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika/ca koje bi slijedile iz upotrebe savjeta izloženih na našoj web stranici i drugim kanalima komuniciranja.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje