Pitanje

Koji su dokumenti obavezni prilikom slanja ponuda?


Sve nabavke, osim nabavke putem direktnog sporazuma, obavezne su sadržavati sljedeće dokumente koji se šalju potencijalnim ponuđačima:

 • Zahtjev za dostavljanje ponuda
 • Tehnička specifikacija/opis intelektualne usluge
 • Finansijska ponuda

1. Zahtjev za dostavljanje ponuda je dokument u kojem se navode sve relevantne informacije i uslovi za potencijalne ponuđače. Potrebno je da sadrži:

 • generalne informacije
 • datum i broj protokola;
 • oznaku projekta i broj pošte ili broj opšte nabavke;
 • predmet zahtjeva;
 • kontakt podatke iz organizacije i osobe zadužene za prikupljanje ponuda i komunikaciju sa ponuđačima;
 • datum objave, trajanje i rok za dostavljanje ponuda;
 • pozadinske informacije u okviru kojih se realizuje nabavka;
 • neophodne tehničke karakteristike, ukoliko se radi o nabavci roba/opis intelektuakne usluge;
 • jezičke zahtjeve (b/h/s ili engleski, ukoliko to propisuje donatorski ugovor);
 • način komunikacije:
 • sva komunikacija tokom postupka mora biti u pisanom obliku;
 • informacije za ponuđače o načinu pripreme i načinu dostave ponude;
 • period važenja ponude;
 • uslove za priznavanje kvalificiranosti ponuđača/kriterij odabira;
 • kriteriji odabira navedeni u Zahtjevu moraju biti:
 • jasno formulisani kako ne bi bilo nikakve dvosmislenosti;
 • jednostavni za provjeru;
 • sastavljeni na način da dopuštaju jasnu DA/NE procjenu zadovoljava li kandidat određeni kriterij odabira;
 • dokazivi od strane ponuđača
 • rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača;
 • rok i način izvršenja predmeta nabavke i uslove plaćanja izabranom ponuđaču;
 • kriterij za odabir najbolje ponude u skladu sa prirodom i svrhom predmeta nabavke;
 • način, vrijeme i mjesto dostavljanja ponude.

 2. Tehnička spcifikacija/opis inetelektualne usluge je dodatak br.1 Zahtjevu za dostavljanje ponuda kojeg popunjavaju:

- Organizacija, u odjeljku traženih specifikacija/intelektualne usluge;

- Ponuđač, u odjeljku ponuđenih specifikacija/intelektualne usluge uz komentare, napomene i reference;

- Evaluatori/komisija, u zavisnosti od procedure koja se primjenjuje.

3. Finansijska ponuda je dodatak br.2 Zahtjevu za dostavljanje ponuda, kojeg popunjava ponuđač i iskazuje strukturu cijene/robe sa ili bez PDV-a i eventualnim popustom.

Napomena: Svi savjeti su isključivo informativne prirode. SMART Resursni centar CPCD ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika/ca koje bi slijedile iz upotrebe savjeta izloženih na našoj web stranici i drugim kanalima komuniciranja.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje