Pitanje

Kako se obračunavaju putni troškovi u FBiH?


Moramo razlikovati dva slučaja na osnovu kojih organizacija može isplatiti putne troškove*:

  1. Prvi slučaj je kada je osoba zaposlena po ugovoru o radu. Tada se putni troškovi obračunavaju i isplaćuju na osnovu uredno popunjenog putnog naloga, a koji treba da sadrži sve elemente propisane zakonom. Na putnom nalogu se navode troškovi prevoza, dnevnica, smještaja (ukoliko nije drugačije organizovan), putarina i drugih sitnih troškova nastalih u vezi sa putovanjem. U ovom slučaju, možemo razlikovati i dva obračuna troškova prevoza (u slučaju korištenja vozila), a to su slučajevi kada:
    1. organizacija posjeduje svoje vozilo – putni troškovi se pravdaju računima za gorivo;
    2. organizacija ne posjeduje vlastito vozilo, već uposlenik koristi privatno vozilo za službeni put, putni troškovi se obračunavaju na slijedeći način: 15% aktuelne cijene goriva x kilometraža u jednom pravcu x 2.  U ovom slučaju, potrebno je koristiti cijenu goriva sa računa koji se prilaže putnom nalogu.

U slučaju da je uposlenik koristio neku drugu vrstu prevoza (autobus, voz i sl.) prilažu se karte kao dokaz o učinjenim putnim troškovima.

  1. U drugom slučaju govorimo o isplatama putnih troškova osobama koje nisu uposlenici U ovom slučaju, isplata putnih troškova je moguća isključivo putem ugovora o djelu. Ova vrsta plaćanja je oporeziva, a vrsta obračuna zavisi od toga da li je primalac rezident ili nerezident FBiH. U slučaju da je primalac rezident FBiH obračunava se 10% poreza na dohodak, 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje, 6% doprinosa za PIO/MIO, 0,5% naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i 0.5% za opštu vodnu naknadu. Osnovica za obračun poreza i doprinosa  mora biti u skladu sa koeficijentom za isplatu putnih troškova. Ukoliko se radi o nerezidentu, tada se obračunava 10% poreza na dohodak, 0,5% naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i 0.5% za opštu vodnu naknadu. Ove isplate su moguće isključivo bezgotovinski (direktno na bankovni račun primaoca), budući da podliježu plaćanju poreza na dohodak.

*Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, „Službene novine Federacije BiH“, broj 44/16 od 8. juna 2016. godine. Iako se Uredba odnosi za budžetske korisnike, ona se primjenjuje i za zaposlene u privrednim društvima i drugim subjektima koji imaju status pravnih lica, te kod obveznika samostalnih djelatnosti.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje