Pitanje

Kako pravno regulisati dugoročno volontiranje?


Što se tiče dugoročnog volontiranja, organizacija se mora akreditovati kod nadležnog ministarstva. Ukoliko je organizacija registrovana na federalnom nivou, to je Ministarstvo pravde FBiH. Tek nakon što se dobije akreditacija, može se sklapati ugovor o dugoročnom volontiranju. Ukoliko se radi o volonterskom ugovoru, organizacija je obavezna da plaća porez i PiO.

Dugoročno volontiranje se smatra volontiranjem od minimalno tri mjeseca u kontinuitetu.

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba

 

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje