Pitanje

Da li su OCD obveznici PDV‐a u BiH?


PDV tretman organizacija civilnog društva

Organizacije civilnog društva (OCD) prema članu 24. tačka 8. Zakona o PDV-u, su odlobođene plaćanja PDV-a za članarinu koju naplaćuju i za usluge koje pružaju iz svoje registrovane djelatnosti, ako godišnji promet ne prelazi 50.000,00 KM. OCD bi bila obavezna da se registrira za PDV u BiH samo ukoliko bi vršila prodaju, tj.promet dobara i usluga uz naknadu koja bi se smatrala konkurencijom profitnom sektoru, te ukoliko bi takav njen promet na godišnjem nivou prelazio vrijednost od 50.000,00 KM (koliko iznosi propisani prag registracije za PDV u BiH).

TREBATE SAVJET O RADU UDRUŽENJA?

SMART Resursni centar odgovara na Vaša pitanja o pravnom i finansijskom poslovanju, implementaciji projekata, odnosima s javnošću, preduzetničkim i ekonomskom aktivnostima.

Pitanje pošaljite na smart.rc@cpcd.ba 

Napomena: Svi savjeti su isključivo informativne prirode. SMART Resursni centar CPCD ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika/ca koje bi slijedile iz upotrebe savjeta izloženih na našoj web stranici i drugim kanalima komuniciranja.

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje