petak, 5. juli 2019.

Upućen javni poziv za učešće u projektu uklanjanje arhitektonskih barijera


Projekti prilagođavanja mogu obuhvatiti pristup objektu, kretanje unutar objekta, kao i intervencije na prilagođavaju sadržaja objekta namijenjenog korisnicima

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uputilo je javi poziv svim zainteresovanim javnim ustanovama i institucijama Kantona Sarajevo da pismenim putem iskažu interes za učešće u projektu "Uklanjanje arhitektonskih barijera za nepokretne i teško pokretne osobe" čiji je cilj izgradnja prilazne i druge infrastrukture kojom će se osigurati nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, nepokretnim i teško pokretnim osobama.

Interesovanje se može iskazati za postavljanje pristupnih rampi i rukohvata, ugradnju liftova za nepokretne osobe, uklanjanje ili prilagođavanje izdignutih pragova, stepenika i sličnih prepreka unutar objekta, prilagođavanje pultova i šaltera, prilagođavanje vrata i prolaza osobama s invaliditetom, prilagođavanje toaleta osobama s invaliditetom, te uklanjanje drugih vrsta arhitektonskih barijera koje osobama s invaliditetom onemogućavaju samostalno i jednostavno kretanje i korištenje.

Pravo apliciranja imaju sve javne ustanove, institucije i druga pravna lica pod ingerencijom Kantona Sarajevo, a za objekte u vlastitom vlasništvu ili objekte koje koriste. Projekti prilagođavanja mogu obuhvatiti pristup objektu, kretanje unutar objekta, kao i intervencije na prilagođavaju sadržaja objekta namijenjenog korisnicima.

Jedan aplikant može tražiti više intervencija na jednom objektu, kao i intervencije na većem broju objekata.

Javni poziv je otvoren do 20. jula 2019. godine.