petak, 04. januar 2019.

The United Nations Democracy Fund | UNDEF


UNDEF je ustanovljen od strane Generalnog sekretara UN-a u julu/srpnju 2005. godine kao United Nations General Trust Fund, sa glavnim ciljem podrške demokratizaciji širom svijeta. Podržava projekte koji jačaju glas civilnog društva, promoviraju ljudska prava i ohrabruju učešće svih grupa u demokratskim procesima. Velika većina UNDEF sredstava se daje lokalnim organizacijama civilnog društva, kako onima u tranziciji, tako i onim u konsolidiranim demokratijama. Na ovaj način UNDEF ima značajnu ulogu u dopunjavanju UN rada sa vladama na jačanju demokratske vladavine širom svijeta.

Koje aktivnosti se finansiraju:
UNDEF-ova primarna svrha je jačanje glasa civilnog društva i učešća svih grupa u demokratskim procesima. Fond nadopunjava UN napore ka jačanju i širenju demokratije širom svijeta, te finansira projekte koji za cilj imaju širenje demokratskog dijaloga i podršku ustavnim procesima, osnaživanje civilnog društva uključujući osnaživanje žena, obrazovanje o građanskim pravima i registraciji, pristup informacijama i vladavinu prava u podršci civilnom društvu i transparentnosti i integritetu.

Veličina donacije:
Grantovi su u iznosima od 100.000 do 300.000 dolara.

Rok za prijave:
Rokom prijave 18. januar/siječanj 2019. godine.

Geografsko područje podrške:
Čitav svijet.

Kriterij podobnosti:
UNDEF primarno finansira projekte koje implementiraju organizacije civilnog društva, kao i nezavisna tijela, regionalne i međunarodne organizacije. UNDEF za cilj ima podršku projektima koji rade na mjerljivim i konkretnim aktivnostima u cilju poboljšanja demokratije i stanja ljudskih prava na terenu, na taj način prevodeći koncept “demokratije” u praktična rješenja za ljude, kako bi se njihovi glasovi čuli.

Više o pozivu i detaljima možete pogledati ovdje!

Preuzeto sa: www.un.org