utorak, 25. april 2017.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)


Direktni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave (koje su učestvovale u LOD projektu) za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)
Procurement Process : Other
Office : UNDP CO BIH - BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 17-May-17
Posted on : 24-Apr-17
Development Area : OTHER  
Reference Number : 37205
Link to Atlas Project :
00089306 - Regional local democracy project
Documents :
Smjernice za podnosice prijava
Prilog 1 Prijavni obrazac
Prilog 2 Matrica za bodovanje
Prilog 3 Pismo namjere
Overview :

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu*[1] i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i njegov cilj, tokom naredne tri godine, biće jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama. Projekat je nastavak dobre prakse višegodišnjeg projekta provedenog u BiH pod nazivom Jačanje lokalne demokratije/demokracije - LOD[2]. Ukupna vrijednost ReLOaD projekta je 10 miliona eura, a finansira ga Evropska unija, u iznosu od 8,5 miliona eura, UNDP i partnerske jedinice lokalne samouprave.

Pozivaju se partnerske jedinice lokalne samouprave koje su učestvovale u jednoj od faza LOD projekta da izraze interes za učestvovanje u ReLOaD projektu. Ukupno će biti odabrano minimalno deset (10) partnerskih jedinica lokalne samouprave kojima će biti pružena podrška u daljem razvoju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata OCD-ova.

Podnošenje prijava i rokovi

Kriteriji za prijavu i odabir jedinica lokalne samouprave opisani su u Smjernicama za podnosioce prijava koje su, uz sav ostali prijavni materijal, uključujući i Prijavni obrazac, dostupne na: http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=37205.

Jedinice lokalne samouprave će svoju prijavu, tačnije Prijavni obrazac i sve ostale tražene dokumente, dostaviti u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (CD ili USB) putem preporučene pošte ili lično najkasnije do 17.05.2017. godine do 17:00 sati, na sljedeću adresu:

UNDP BiH

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD

Zgrada Ujedinjenih nacija

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji potvrđuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka. Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite pismenim putem na fax: 033 552 330 ili elektronskom poštom: registry.ba@undp.org. Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita.

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

[2] Projekat Jačanje lokalne demokratije (LOD) je finansiran putem Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć (IPA), u periodu 2009. - 2016. godine sa ciljem jačanja transparentnosti finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave, kako bi se naglasila važnost uloge civilnog društva u lokalnim zajednicama i stvaranje dugoročnih partnerstava između lokalnih vlasti i OCD. LOD projekat je provodio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini

Info: http://bit.ly/2q0v2Nk