ponedjeljak, 9. septembar 2019.

Raspisan konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata


Konkurs je otvoren do 24.09.2019.godine

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je konkurs za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata na koji se mogu prijaviti omladinske organizacije, organizacije za mlade i republičke omladinske organizacije koje su ispunile obavezu upisa u Omladinski registar koji vodi Ministarstvo, a čija su akta usklađena sa Zakonom o omladinskom organizovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 98/04, 119/08 i 1/12) i Pravilnikom o upisu u omladinski registar („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 45/12).

Maksimalan iznos pojedinačnih sredstava koja se dodjeljuju za (su)finansiranje programa i projekata omladinskih organizacija i organizacija za mlade je 5.000,00 KM, a republičkih omladinskih organizacija 10.000,00 KM.

Osnovni uslovi za učešće na konkursu za (su)finansiranje omladinskih programa i projekata su :
a)  da programi i projekti doprinose poboljšanju položaja mladih u Republici Srpskoj,
b)  da su nosioci realizacije programa i projekata ispunili sve ranije utvrđene obaveze prema Ministarstvu,
v) da su programi i projekti od opšteg interesa za Republiku Srpsku i/ili jedinicu lokalne samouprave,
g) da su ciljevi programa i projekata u skladu sa planiranim ciljevima i aktivnostima Omladinske politike Republike Srpske,
d)  da programi i projekti uključuju veći broj mladih u realizaciji aktivnosti i/ili kao krajnje korisnike,
đ) da se programi i projekti odnose na minimum jednu tematsku oblast definisanu u konkursu  i
e)  da se programi i projekti realizuju u roku od šest mjeseci od dana zatvaranja konkursa

​Konkurs je otvoren do 24.09.2019.godine, a sve informacije u vezi sa konkursom i aplikacioni obrasci nalaze se na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta (www.vladars.net -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta) 

Izvor: vladars.net