utorak, 31. juli 2018.

Poziv za prijedloge projekta jedinice lokalne samouprave u FBiH


Ovaj poziv za podnošenje prijedloga projekata objavljen je u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility (HF)” za Zapadni Balkan i Tursku, tj. Projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”. Cilj poziva je pružanje podrške odabranoj jedinici lokalne samouprave u razvoju konkretnih odgovora za uklanjanje prepreka koje stoje na putu implementacije prava nacionalnih manjina na lokalnom nivou, kroz pomoć u vidu tematskog granta. Kako bi se prijavili, molimo kliknite ispod:

Preuzeto sa: www.coe.int