četvrtak, 27. juni 2019.

JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa povratnika sa VSS


Rok prijave: 29. juni.

Javni poziv se objavljuje u svrhu prikupljanja prijava fizičkih lica – povratnika ili članova povratničkih domaćinstava, sa vidokom stručnom spremom, kao i prijava pravnih lica (organi prave, javne ustanove, javna ili privatna preduzeća, zadruge, obrtnici, udruženja i sl.) – zainteresovanih za angažovanje prijavljenih kandidata, u okviru Programa pomoći u obavljanju pripravničkog staža / stručnom ospobljavanju, kroz rad bez zasnivanja radnog odnosa, povratnika sa područja Republike Srpske i navedenih općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Rok prijave: 29. juni.