četvrtak, 29. avgust 2019.

Javni poziv za sufinansiranje programa „Stariji brat, starija sestra“


Rok za dostavljanje projektnog prijedloga je 16.09.2019. godine do 16:00 sati

Dana 26.08.2019. godine Fondacija za podršku i razvoj mentorskih programa „Stariji brat, starija sestra“ raspisuje javni poziv za sufinansiranje programa „Stariji brat, starija sestra“.

Cilj poziva je osigurati podršku za implementaciju mentorskih programa u različitim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

Program Stariji brat, starija sestra

Stariji brat, starija sestra je mentorski program kroz koji se spajaju volonter/volonterka (stariji brat/sestra) i dijete (mlađa sestra/brat) s ciljem razvijanja kvalitetnog, brižnog i podržavajućeg odnosa. Taj se cilj ostvaruje putem dva oblika: rad volontera s djetetom i rad stručnjaka s volonterima. Volonteri se osnažuju za mentorski rad s djecom i kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme, te imaju mogućnost jačanja socijalnih vještina.

U programu Stariji brat, starija sestra djeca se individualno druže sa volonterima koji im postaju modeli za usvajanje socijalno prihvatljivih ponašanja i podrška u razvoju životnih vještina. Tokom tih druženja djeca najradije odlaze u kino, šetnje, na kolače, kuglanje, plivanje, klizanje, a posebno zadovoljstvo su im zajednički izleti i kreativne radionice na kojima se ostvaruju prijateljstva s drugom mlađom braćom i sestrama.

Program “Stariji brat, starija sestra” djeci pruža podršku kroz druženje sa volonterima/kama, koji su obučeni za uloge „starije braće“ ili „starijih sestara“. Djeca se u program uključuju zbog narušenih porodičnih odnosa ili specifičnih životnih okolnosti, pa djeci nedostaju pozitivni životni uzori.

Jedan takav prijateljski odnos doprinosi tome da se posljedice negativnih faktora razvoja ublaže, te spriječi socijalna izolacija kao i njome često uvjetovane poteškoće u školi. Omogućava im se podrška koju ne dobijaju u porodici, pomaže im se da sklapaju bolje socijalne kontakte s okolinom kako bi se smanjila mogućnost devijacija u svim sferama njihovog života, a time i njihova socijalna isključenost. Druženjem s volonterima djeca dobijaju novi uvid u život van njihovog svakodnevnog okruženja.

Više detalja o načinu implementacije programa sadržano je u Standardima za implementaciju programa, koje zainteresovane organizacije mogu dobiti na upit.

Savjetujemo organizacijama koje po prvi put planiraju realizirati program „Stariji brat, starija sestra“ da se jave Fondaciji za više informacija, kako bi dobili uvid u sve aktivnosti u sklopu programa.

Uvjeti i procedure za apliciranje

Na ovaj poziv mogu se prijaviti sve nevladine organizacije sa područja Bosne i Hercegovine, koje imaju iskustva u rada sa djecom u riziku, te volonterskim grupama.

Sredstva za sufinansiranje programa „Stariji brat, starija sestra“ koja se mogu potraživati ovim pozivom su određena posebnim algoritmom sa definisanim minimalnim i maksimalnim iznosom, u odnosu na broj uključene djece i volontera u program.

Minimalni iznos sredstava je 5.000 KM

Maksimalni iznos sredstava je 15.000 KM

Sredstva koja se potražuju za sufinansiranje mogu biti maksimalno 70% od ukupne vrijednosti projekta. Aplikant je dužan osigurati ostala sredstva iz vlastitih izvora ili od drugih donatora.

Sufinansiranje se odnosni na programski ciklus 2019./2020., a sve aktivnosti se trebaju realizirati u periodu od 01.10.2019. do 30.06.2020.

U sklopu procesa apliciranja, svi aplikanti su dužni dostaviti kopiju rješenja o registraciji udruženja, te bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu.

Sredstva dodijeljena unutar ovog poziva mogu finansirati osoblje i administrativne troškove do najviše 35% od traženog iznosa. Preostalih 65% sredstava mora biti korišteno za programske aktivnosti projekta.

Aplikanti mogu, ali ne moraju imati partnera u projektu. Partneri u projektu mogu biti druga udruženja, obrazovne, socijalne i druge ustanove.

Udruženja koja budu odabrana za implementaciju će pregovarati sa Fondacijom o načinu utroška planiranih sredstava, a u skladu sa Standardima za implementaciju programa.

Način i rok dostavljanja projektnog prijedloga

Dostavljanje projektnih prijedloga se vrši isključivo putem web stranice www.mentorstvo.ba. Sve organizacije koje žele aplicirati za ovaj poziv moraju se registrovati na djelu stranice „postani organizacija implementator“ nakon čega će im biti odobren pristup dijelu web stranice na kojem će biti u mogućnosti popuniti projektnu aplikaciju.

Rok za dostavljanje projektnog prijedloga je 16.09.2019. godine do 16:00 sati

NAPOMENA: Tokom procesa apliciranja moguće je snimiti napredak, te naknadno nastaviti rad na pripremi aplikaciji.

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje pristignu nakon navedenog roka, aplikacije koje ne budu dostavljene na predviđeni način, neće biti uzete u razmatranje.

Evaluacija pristiglih prijedloga i odabir organizacija implementatora

Tim za evaluaciju projektnih prijedloga će činiti devet osoba i to:
– pet članova/ica Upravnog odbora Fondacije
– Izvršni direktor Fondacije
– dva predstavnika volontera/ki Fondacije
– predstavnik Osnivača Fondacije

Sva pitanja vezana za ovaj javni poziv možete uputiti putem emaila: info@mentorstvo.ba ili putem telefona 033 223 285 najkasnije do 12.09.2019. godine do 15h