29. oktobar 2018

Javni poziv: Finansijska sredstva za čišćenje riječnih korita, propusta i putnog pojasa lokalnih i nerazvrstanih cesta


Općina Visoko

Na osnovu člana II Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline („Službene novine ZDK“ broj 1/15) i člana 33 Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11 i 8/13) Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) budžetske pozicije pod ekonomskim kodom 613 300 redni broj 1.1.5. „Izdaci za Program Fonda zaštite okoline ZDK i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17), Općina Visoko raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu finansijskih sredstava za čišćenje riječnih korita, propusta i putnog pojasa lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Visoko

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je čišćenje riječnih korita, propusta i putnog pojasa lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Visoko, a u skladu sa odobrenim sredstvima Fonda zaštite okoliša ZDK za 2018. godinu.

2. Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

Pravo učešća na javnom pozivu imaju mjesne zajednice sa područja općine Visoko koje u svojim programskim ciljevima potiču mjere zaštite okoliša i unaprijeđenje okoliša.

3. Uz zahtjev za odobrenje sredstava potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Obrazac za prijavu prijedloga projekta (dostavljeno u prilogu Javnog poziva);

2. Detaljan opis sa fotodokumentacijom;

3. Izjava da je mjesna zajednica u sistemu odvoza komumnalnog otpada / ukoliko nije dostaviti Izjavu o spremnosti uključenja u sistem odvoza komunalnog otpada (dostavljeno u prilogu Javnog poziva);

4. Izjava o procentualnoj pokrivenosti odvozom komunalnog otpada (dostavljeno u prilogu Javnog poziva);

5. Izjava o namjenskom utrošku sredstava (dostavljeno u prilogu Javnog poziva).

Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i nepotpuno ispunjeni obrasci će biti odbačene. Aplikant može konkurisati samo jednim projektom.

4. Vrednovanje projekta

Prijedlog raspodjele sredstava daje komisija imenovana od strane Općinske načelnice.

5. Opće odredbe

Mjesne zajednice su dužne nakon realizacije projekta dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava popraćen fotodokumentacijom prije/poslije čišćenja riječnih korita, propusta i putnog pojasa lokalnih i nerazvrstanih cesta.

Odvoz i deponovanje komunalnog otpada obavljat će JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko.

6. Rok dostave projekta

10 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Visoko (3.11.2018.)

Prijave se predaju na adresu:

OPĆINA VISOKO,

UL. ALIJE IZETBEGOVIĆA 12 A

71 300 VISOKO

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE

 

 Prilozi:

1. IZJAVA KOJOM SE POTVRĐUJE DA JE MJESNA ZAJEDNICA U SISTEMU ODVOZA

2. IZJAVA O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA

3. IZJAVA O POKRIVENOSTI

4. IZJAVA O SPREMNOSTI UKLJUČENJA

5. OBRAZAC ZA JAVNI POZIV

Preuzeto sa: www.visoko.gov.ba