ponedjeljak, 20. avgust 2018.

Javni natječaj za dodjelu donacija JP BH Pošta doo Sarajevo u 2018. godini


Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2018. godini dodjeljuje „JP BH POŠTA“ d.o.o.Sarajevo pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:
– SPORTA,
– KULTURE,
– SOCIJALNE POMOĆI,
– HUMANITARNE SVRHE.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u printanim medijima i sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija pravnim licima za 2018. godinu objavljen je dana 04.08.2018. godine (subota) u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Dnevni Avaz“.

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu „Prijava za dodjelu donacija“ (ispod), a koji se može podići i na protokolu u sjedištu Društva ili protokolima regionalnih centara pošta.

Javni natječaj za dodjelu donacija JP BH Pošta doo Sarajevo u 2018. godini