petak, 6. septembar 2019.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom


Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 05.10.2019. godine.

Ukupan iznos sredstava koja se dodjeljuju po ovom javnom pozivu je 4.800.000,00 KM, raspoređenih na četiri LOT-a prema oblastima na koje se programi odnose, tj. shodno projektnim ciljevima i aktivnostima, te potrebama osoba s invaliditetom, kako slijedi:

  • Lot I: Za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom – 2.000.000,00 KM;

  • Lot II: Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica – 1.500.000,00 KM;

  • Lot III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom; III.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe s invaliditetom same apliciraju – 300.000,00 KM;

  • Lot IV: Za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona – 1.000.000,00 KM.

Maksimalan iznos za koji se može aplicirati po jednom programu/subjektu iz LOT-a II je 50.000,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 05.10.2019. godine.

Popunjen aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Vilsonovo šetalište br. 10 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2019. – finansiranje/sufinansiranje programa – NE OTVARATI“ -

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 05.10.2019. godine. - Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba. -

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje. - Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Izvor: prvikorak.ba