srijeda, 06. mart 2019.

COS-CLUSTER-2018-03-02: European Cluster Excellence Programme


Opšti cilj je jačanje izvrsnosti u upravljanju u oblasti klastera i olakšavanje razmjene i strateških partnerstava između klastera i specijaliziranih eko-sistema širom Evrope, uključujući i implementaciju nove pilot šeme "ClusterXchange". Kako su kvalitetno upravljanje klasterima i strateške veze između klastera ključni elementi klastera svjetske klase, akcija ima za cilj poticanje konkurentnosti MSP-a i pomoć preduzećima u uspješnom pristupu globalnim tržištima iskorištavanjem potencijala za inovacije i rasta koji klasteri nude.

Specifični cilj je unapređenje saradnje, umrežavanja i učenje organizacija i njihovih članova u cilju profesionalizacije specijalizovanih i prilagođenih usluga poslovne podrške koje se pružaju ili kanališu prema malim i srednjim preduzećima. To će dodatno doprinijeti jačanju veza između europskih ekosistema u regionalnim i sektorskim silosima, s ciljem pružanja podrške održivom procesu međuregionalnog partnerstva i zajedničkih akcija za stratešku saradnju u različitim područjima industrijalizacije specijalizirane za industrijsku modernizaciju i poboljšanje poslovnog okruženja. 

Vrste aktivnosti
Vrste očekivanih aktivnosti mogu obuhvatiti razvoj vještina upravljanja u oblasti klastera, strategiju klastera kako na individualnom tako i na partnerskom nivou, te organizaciju twinninga, suradnje, umrežavanja i aktivnosti učenja, kao i zajedničkih aktivnosti za implementaciju business-to-business (B2B) i projekti saradnje između klastera (C2C). Ona takođe mora uključiti implementaciju novog ClusterXchange pilot šeme tako što će olakšati promociju, regrutovanje, usklađivanje i praćenje kratkoročnih razmjena klaster organizacija, tehnoloških centara i drugih organizacija za podršku malih i srednjih preduzeća koje su članice u klasteru zemlja učesnica COSME. 

Kandidati moraju biti pravna lica koja formiraju konzorcijum. Svako pravno lice mora:

- biti osnovano u državama članicama EU i zemljama koje učestvuju u programu COSME u skladu sa članom 6. Uredbe COSME

- da budu organizacije klastera ili organizacija poslovne mreže uključene u podržavanje unapređenja saradnje, umrežavanja i učenja u oblasti klaster inovacija kako bi se stimulisale inovativne aktivnosti promovisanjem ili kanalisanjem specijalizovanih i prilagođenih usluga poslovne podrške (posebno za mala i srednja preduzeća) i/ili promovisanje razmjene kapaciteta, znanja i stručnosti, u skladu sa „inovacijskijskim klasterima“ kako je opisano u odjeljcima 1.2 i 1.3 i Prilogu I „Okvira EU za državnu pomoć za istraživanje, razvoj i inovacije“ i
- biti registrovano ili da je zatražena registracija Evropskoj platformi za saradnju sa klasterima.


Podnosilac prijave mora biti pravno lice sa pravnom sposonosti. To može uključivati i pravne i neprofitne pravne osobe, kao i potpuno ili djelomično javna ili privatna tijela. U slučaju privatnih tijela, oni moraju biti propisno konstituisani i registrovani u skladu sa nacionalnim zakonom.

Rok za podnošenje prijava je 4. april 2019. u 17:00 sati.

Veza sa sistemom podnošenja je dostupna na portalu Funding and Tenders Portal.

Dokumenti: