petak, 19. juli 2019.

BACID Fund - Drugi ciklus poziva za prijedloge


Rok za podnošenje prijava: 2. avgust 2019

UN Agenda 2030 spoznaje da okončanje siromaštva mora ići ruku pod ruku sa strategijama koje će izgraditi ekonomski rast i odgovoriti na niz društvenih potreba, uključujući obrazovanje, zdravstvo, socijalna pitanja zaštite i mogućnosti zapošljavanja, istovremeno rješavajući klimatske promjene i zaštitu okoliša.

Za predpristupne zemlje EU i zemlje kandidate, put ka postizanju postavljenih ciljeva održivog razvoja je implementirati standarde i politike EU kroz proces integracije u EU. Stoga, BACID ima za cilj jačanje kapaciteta Moldavije i zemalja zapadnog Balkana koje nisu članice EU i  na putu ka Evropskoj uniji, iako su izloženi austrijskom znanju i međusektorskom partnerstvu.

Ukupan iznos koji je na raspolaganju u okviru BACID Fonda je 200.000 €. Sredstva će biti raspodijeljena putem poziva za podnošenje prijedloga. Ako se namjenski iznos ne potroši na jedan poziv, preostala sredstva će biti prebačeni na sljedeće pozive. ADA zadržava pravo izmjene maksimalnih iznosa dostupno po pozivu i po radnji, ili ne dodeljuje sva raspoloživa sredstva.

Iznos koji je dostupan u drugom pozivu za podnošenje prijedloga je 60.000 €. Maksimalni iznos po grantu je 6.000 €, ili u slučaju veoma rane poslovne faze 
€ 10,000.

BACID fund cilja manje akcije za praktičnu stručnu pomoć javnoj upravi i OCD, kao i za univerzitete, medije i poslovne subjekte na teme vezane za Evropu Integraciju i doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja na regionalnom i lokalnom nivou.

Prije aplikacije molimo Vas da pročitate
 Uputstvo_za_podnosioce_zahtjeva

 

Ovdje možete preuzeti aplikacioni paket:

Kompletne i pravilno popunjene prijave se šalju elektronskim putem mailto:bacid@kdz.or.at.

Za više informacije možete pregledati primjer grant ugovora.

Grant Contract Template 

 

Kontakt informacije

E-mail: mailto:bacid@kdz.or.at
Alexandra Schantl: +43 1 892 349 237 (German and English)
Dalilah Pichler: +43 1 892 349 225 (German and English)

FURTHER TEMPLATES FOR IMPLEMENTATION

Successful Applicants may refer to the following templates which support implementation of the action: