petak, 29. mart 2019.

Sberbank BH zapošljava više osoba!


Kao dio jedne od najvećih i najdinamičnijih bankarskih organizacija na svijetu, Sberbank BH je pokretač promjena i jedan od novih lidera u bh. bankarstvu.

U godini iza nas Sberbank BH je navršila pet godina od ulaska na tržište Bosne i Hercegovine. Ovaj jubilej, ispraćen je uvođenjem novih proizvoda i inovacija u digitalnom bankarstvu, kao i podizanju usluge na još veći nivo. 

Sberbank BH ima pozitivnu organizacijsku kulturu, koja cijeni i njeguje kreativnost, inovativnost, te okruženje u kojem djeluje. Osim toga Sberbank BH kontinuirano radi na razvoju karijere svojih zaposlenika, te omogućava zaposlenicima Banke da dokažu svoje sposobnosti na novim radnim mjestima, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u ostalim zemljama u kojima Sberbank posluje.

Sberbank je od strane Brand Finance proglašena najsnažnijim brendom svijeta. Sa preko 150 miliona klijenata, 250.000 zaposlenih, 15.000 poslovnica, i netom rezultatom od preko 11,3 milijardi EUR, Sberbank je ujedno i najveća bankarska grupacija u jedinstvenom geografskom pojasu zvanim Centralna i Istočna Evropa. 

Želeći u budućnosti nastaviti u tom smjeru i omogućiti zaposlenicima raznovrstan izbor edukacije i usavršavanje u onim područjima koja su bitna za njihov profesionalni razvoj, Banka provodi edukativni program kroz Sberbank akademiju. Prateći tržišne trendove, u okviru Sberbank akademije zaposlenici imaju priliku slušati interesantne eksterne i interne predavače, te prisustvovati stručnim radionicama koje će ih spremiti za rad u svim poslovnim prilikama. 

Sberbank BH zapošljava visokoobrazovane, motivirane osobe željne profesionalnih izazova, koji preuzimaju inicijativu, te su istovremeno spremni i za timski rad. Posvećenost i kvalitetan rad se prepoznaje i cijeni, tako da je za Sberbank zaposlenike samo nebo granica.

AKTIVNI OGLASI