petak, 19. april 2019.

Proevent oglas za posao: Event koordinator


Posao uključuje kreativno i operativno osmišljavanje elemenata i dinamike događaja i promotivnih aktivnosti.

Mjesto rada: Sarajevo Bosna i Hercegovina
Rok za prijavu: 10.05.2019. godine do 17:00 časova
Pozicija: Event koordinator
Potrebni jezici: BHS, Engleski
Datum početka: Čim prije
Trajanje početnog ugovora: 6 mjeseci

Proevent d.o.o. objavljuje javni poziv za prijavu kandidata na radno mjesto
Event koordinator

Opis posla:
Koordinacija i asistiranje u pripremi i organizaciji evenata i promotivnih događaja. Posao uključuje kreativno i operativno osmišljavanje elemenata i dinamike događaja i promotivnih aktivnosti. Usmenu i pismenu korespodenciju sa klijentima, te implementaciju i nadzor toka realizacije aktivnosti na terenu. Radno mjesto je dinamično, kao i okruženje, a kandidatu pruža priliku za maksimalnu afirmaciju u profesionalnom i društvenom smislu. Uz kreativne zadatke, radno mjesto zahtjeva izradu ponuda, prezentacija, i posebno plasman/prodaju idejnih rješenja, te administrativnu obradu od ideje do realizacije.

Potrebne kvalifikacije i iskustvo:
– Viša stručna sprema, Visoka stručna sprema;
– Sposobnost učinkovitog komuniciranja sa različitim sudionicima;
– Prethodno iskustvo sa upravljanjem dogaĎajima ili upravljanjem projektima;
– Prethodno profesionalno administrativno iskustvo;
– Izvrsna IT znanja i vještine u Microsoft Office aplikacijama, društvenim mrežama;
– Određivanje prioriteta u radu te ispunjavanje više zadataka istovremeno;
– Izvrsne interpersonalne vještine te fleksibilnost, odgovornost integritet, timski rad,samo-motivacija, spremnost za rad izvan radnog vremena;
– Mogućnost rada sa malo ili nimalo nadzora, dobra fokusiranost te dobra organizovanost te orijentisanost na detalje;
– Vozačka dozvola i spremnost za putovanje u BiH i izvan BiH.

 

Ključne odgovornosti:
- Priprema finansijskih te narativnih ponuda za klijente sa uključenim svim informacijama koje se odnose na specifikacije te očekivane rokove isporuke;

- Održavanje stalnog kontakta sa klijentima vezano za ponude, nabavku, cijene, dostupnost proizvoda te pravovremena isporuka usluga;

- Upravljanje logistikom i koordiniranje razvoja sadržaja za sastanke, konferencije, treninge i druge događaje;

- Upravljanje te koordinacija tima;

- Asistiranje u pripremi, planiranju i organizaciji sastanaka/događaja/treninga/konferencija itd.;

- Organizovanje sastanaka između klijenata i projektnog tima po potrebi;

- Koordinacija provedbe aktivnosti u skladu sa ponudama te praćenje istih u cilju postizanja što boljih rezultata;

- Osiguravanje administrativne i logističke podrške potrebne za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti;

-  Priprema i pregled tekstova koji se odnose na postignuća pojedinačnih projekata/aktivnosti u svrhu informisanja javnosti putem društvenih medija;

- Pomoć u izradi izvještaja i drugih dokumenata na engleskom i BHS jeziku, uključujući i prevod, kada je potrebno;

- Objava tekstova/videa na društvenim mrežama (facebook, youtube, instagram itd.)

- Obavljanje svih drugih zadataka po nalogu direktora/menadžera.

 

Uslovi:
Odgovorna i komunikativna osoba, dinamična, naglašenih kreativnih, operativnih i društvenih sklonosti, sa željom za stvaranjem, učenjem i radom u svestranom timu. Pozicija zahtijeva česta putovanja i terenski rad. Neophodno iskustvo minimalno godinu dana u organizaciji različitih vrsta događaja. Izvrsno poznavanje engleskom jezika, Microsoft Office paketa, internet.

 

Nudimo:
Dinamično i društveno okruženje, redovna komunikacija sa klijentima, prilika za isticanje kreativnih i operativnih sklonosti, rad u timu, mogućnost napredovanja i dodatne edukacije, putovanja i raznolikost poslovnih kativnosti.

 

Prijavu na javni oglas:
Prijavu dostaviti isključivo online putem e-mail adrese dejan@proevent.ba najkasnije do 10.5.2019. godine do 17:00 časova sa naznakom Prijava na poziciju Event koordinator - ime i prezime.

 

Sadržaj prijave:

- Biografija na BHS i na ENG jeziku;

Motivaciono pismo na BHS jeziku;

Preporuke te dokumente koje smatrate relevantnim za ovu poziciju.

 

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani te pozvani na razgovor.