5. decembar 2018

Oglas za konsultanta (m/ž): Sprovođenje završne evaluacije projekta


Projekat koji treba pregledati:
Naziv projekta: 

Renewable Energy and Energy Efficiency: Integrating Development and Reduction of Energy-Poverty in Bosnia and Herzegovina (REI DP)

Predviđeno trajanje konsultovanja: 21.01.2019 – 28.02.2019

Predviđeni broj dana: 10

Lokacija: Bosna i Hercegovina, Zeničko-dobojski kanton

Caritas Switzerland (CaCH) ima dugu tradiciju angažiranja u Bosni i Hercegovini (BiH). U svojoj strategiji 2017-2020, CaCH je odabrao klimatske promjene i smanjenje rizika od katastrofa (DRR) kao novo područje aktivnosti u BiH.

Nakon iskazanog interesa više relevantnih subjekata, CaCH postavlja za cilj da pretvori dominantne energetske probleme u mogućnosti: Alternativna energija se ne razmatra kao samostalni sektor. Predviđeno je da se razviju potencijali veza sa ruralnom ekonomijom, lokalnim vlastima i lokalnim zajednicama kroz integrisani pristup uvođenju obnovljivih izvora energije.

Na oglas se možete prijaviti do 18. decembra 2018. godine.

Poziv možete preuzeti ovdje!