utorak, 25. juni 2019.

Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Službi za zajedničke poslove institucija BiH


Mjesto rada: Sarajevo

Krajnji rok za prijave: 16.07.2019.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za kontrolu finansijsko-računovodstvenih poslova


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Službi za zajedničke poslove institucija BiH

1/01 Stručni saradnik za kontrolu finansijsko-računovodstvenih poslova

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE

Odsjek za finansijsko-materijalne poslove

1/01 Stručni saradnik za kontrolu finansijsko-računovodstvenih poslova

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u pripremi prijedloga ograničenja plaćanja u skladu sa raspoloživim sredstvima; pod nadzorom vrši provjeru finansijsko-računovodstvene dokumentacije, kao i dokumentacije dostavljene na plaćanje od strane Odsjeka za ugostiteljstvo; pod nadzorom primjenjuje kontni plan i jedinstvene budžetske klasifikacije; učestvuje u izradi finansijskih planova za potrebe Službe, kao i u izradi mjesečnih, kvartalnih, periodičnih i godišnjih finansijsko-računovodstvenih izvještaja i završnih računa; učestvuje u izradi i realizaciji godišnjeg budžeta; učestvuje u formalnoj i računskoj provjeri, kao i čuvanju i distribuciji finansijsko-računovodstvene dokumentacije, a posebno one koja se odnosi na obračun plata, naknada i evidencije osnovnih sredstava; učestvuje u izradi izvještaja o svim finansijskim tokovima Službe i prati izvršenje finansijskih planova; pruža pomoć stručnim savjetnicima u izvršavanju poslova i zadataka iz oblasti finansijsko-računovodstvenog poslovanja; po nalogu šefa Odsjeka, unosi podatke u modulima informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) koji se koriste; redovno prati donošenje i promjene propisa iz oblasti računovodstva i izvještava šefa o istom; priprema interne analize i projekcije o finansijskim pitanjima; osigurava poštivanje pravnih procedura i drugih smjernica; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) ili završen prvi ciklus Bolonjskog sistema studiranja – fakultet društvenog smjera ili biotehnički fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

Više informacija