utorak, 10. septembar 2019.

Godišnja nagrada za inovativne nastavnike/ce u 2019. godini - POZIV ZA PRIJAVE


Rok za prijavu i dostavu svih materijala je 15.10.2019. godine.

KRITERIJI ZA APLICIRANJE

Nagrada se dodjeljuje za doprinos unapređenju odgoja i obrazovanja, sa posebnim fokusom na razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti, primjene naučenog i socijalnih kompetencija, kroz inovativne prakse i pristupe u sljedećim oblastima:

– Inovativna primjena postojećih ili razvoj novih metoda i strategija učenja i poučavanja
– Kreativna integracija sadržaja i predmeta poučavanja kroz tematski i projektni pristup
– Kreiranje novih materijala, didaktičkih sredstava i/ili resursa za učenje i poučavanje
– Stvaranje posebno kreativnog i inovativnog okruženja za učenje
– Inovativni pristupi u oblasti formativnog praćenja i procjenjivanja napredovanja djece/učenika
– Korištenje informacione tehnologije na inovativan i kreativan način
– Novi i efikasni modeli u razvoju partnerstva sa porodicama, zajednicom, drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i sl.; uključivanje roditelja i zajednice u učenje učenika
– Inovacije u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti
– Druge inovativne ideje i prakse u skladu sa kriterijima

KRITERIJ 1: Inovativnost i kreativnost
Inovativnost i kreativnost dolaze u mnogim formama, i ponekad podrazumijevaju stvaranje potpuno novih ideja, ili pak jedinstvenu kombinaciju i/ili primjenu postojećih ideja u specifičnom kontekstu. Inovativne ideje nastaju kao promišljen pristup u rješavanju određenih prepreka u učenju i poučavanju, ili podrazumijevaju pronalaženje novih, originalnih ideja kojima se nastoje postići što bolji rezultati za svako dijete/učenika. Inovativnost se može ogledati u osmišljavanju različitih tehnika, metoda i strategija poučavanja, inovativnoj primjeni poznatih praksi, kreiranju različitih materijala za učenje i poučavanje i drugim oblastima.

KRITERIJ 2: Doprinos učenju i razvoju djece/učenika
Inovativne nastavne prakse trebaju, prije svega, doprinijeti razvoju djece/učenika. U tom smislu, nominovana praksa će se procjenjivati u odnosu na to u kojoj mjeri potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije; odnosno koliko doprinosi boljoj socijalnoj koheziji u razredu/školi i šire, razvoju vrijednosti, socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Dokazi za to mogu uključivati podatke proizašle iz praćenja djece/učenika, refleksije na realizovanu praksu, istraživanja, radove djece i sl.

KRITERIJ 3: Mogućnost primjene u drugim sredinama
Jedan od najvažnijih ciljeva promocije i prezentacije inovativnih ideja i praksi je profesionalna razmjena i uzajamno učenje. U tom smislu, procjena nominovane prakse uključivaće jasnoću strukture, njene svrhe i ciljeva, dobro opisane postupke, adekvatne dokaze o efikasnosti, kao i mogućnost primjene u drugim sredinama.

Često postavljana pitanja

1. Da li je moguće aplicirati u paru ili u grupi?

Najčešća praksa je da, zbog prirode posla, u paru apliciraju odgajatelji i odgajateljice, ali nema ograničenja ni za ostale kategorije. U tom slučaju potrebno je da zajednički popunite obrazac i dostavite sve tražene podatke. Ukoliko par osvoji nagradu ona se dodjeljuje u ukupnom iznosu i ravnomjerno raspoređuje na par koji je aplicirao.

Ukoliko ste aplicirali kao grupa, upisuje se samo nosioc prakse i nagrada se dodjeljuje samo jednoj osobi. Podaci o ostalim članovima i članicama biće dostupni na web stranici i prilikom prezentacije prakse.

2. Da li je moguće aplicirati ako sam aplicirala/aplicirao i prošle godine čak iako sam bila/bio među nominovanim?

Moguće je aplicirati ukoliko ste bili nominovani jednom. Ukoliko ste bili nominovani dvije godine za redom, nemate mogućnost apliciranja, kao ni ako ste bili pobjednici u jednoj od kategorija.

3. Da li je moguće aplicirati sa istom praksom kao i u prethodnoj godini?

Praksu koju ste prijavili za nagradu nije moguće opet prijaviti, osim ako nisu napravljene značajne promjene u praksi i načinu izvođenja prakse.

4. Da li mogu aplicirati sa više ideja i više praksi?

Komisija prihvata samo jednu praksu. Vaša praksa može biti kompleksnija i u sebi sadržavati više aktivnosti koje ste radili tokom određenog perioda.

5. Da li komisija uzima u obzir prethodne nagrade, priznanja i slično?

Komisija jedino i isključivo ocjenjuje vašu praksu. Ni u kojem omjeru vaša dosadašnja priznanja i nagrade neće uticati na konačni ishod.

6. Ako sam umirovljeni/a edukator/oca, da li imam pravo da apliciram?

Sve prakse koje su prethodnih pet godina bile aktuelne mogu biti aplicirane.

7. Ko odlučuje o pobjednicima i nominovanima?

Komisija u sastavu prošlogodišnjih pobjednika i pobjednica te predstavnici i predstavnice akademske zajednice i Centra za obrazovne inicijative Step by Step.

Da biste se prijavili, molimo preuzmite obrazac (klik za download), te popunjen obrazac, zajedno sa svim prilozima pošaljite na adresu nedim@coi-stepbystep.ba

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti tako što će popuniti formular za prijavu i poslati ga najkasnije do 15.10.2019. godine zajedno sa svim prilozima.
Za sva pitanja vezana za prijavu, možete se obratiti na adresu nedim@coi-stepbystep.ba. Prije no što napišete svoje pitanje, provjerite da ga već neko nije postavio na ovom linku „česta pitanja“.

Više informacija na linku.