četvrtak, 14. mart 2019.

Vernisa Rejhan i Emina Hajrić: Očekujemo povećanje švedskih investicija u BiH


Predsjednica Odbora Švedske privredne komore u BiH Rejhan i Hajrić, sekretar Odbora, govorile su za Oslobođenje o aktivnostima Komore, članovima i njihovim planovima.

Koji je primarni cilj Privredne komore Švedske u BiH, čime se sve bavite i na kojim projektima radite ovdje?

Komora: Primarni cilj je jačanje ekonomske saradnje između BiH i Švedske. Izradili smo platformu gdje doprinosimo kreiranju poslovnih prilika, promoviramo najbolje prakse iz Švedske i BiH za uzajamnu poslovnu dobit i korist. Privredna komora Švedske u BiH je nevladina organizacija, članica velike mreže Swedish Chambers International koja okuplja Švedske privredne komore u cijelom svijetu. Mi smo proširili naš koncept članstva da obuhvata i bh. firme koje su zainteresovane da se etabliraju na švedskom tržištu. Želimo da radimo u oba smjera s ciljem da postignemo što veće ekonomske razmjene između naše dvije zemlje.

Potrebe tržišta

Komora ima 50 biznis kontakata kojima želimo pružiti bolji pristup informacijama o poslovnim prilikama i potrebama švedskog, kao i bh. tržišta, kako bi prepoznali komparativnu prednost i ostvarili kontakt sa potencijalnim kupcima. Naše članice i kontakti su oni koji sačinjavaju privrednu komoru i još više prostora dat će se kako promociji pojedinih firmi, tako i grupama firmi koje djeluju i u istom sektoru ili industriji. Mi smo mala država i vjerujemo da je najbolji način probiti se na veće tržište uz pomoć i saradnju sa onima sa kojima dijelimo vrijednosti, a kompletiramo naše znanje.

Od kada Komora postoji i šta je sve do sada uradila na privlačenju švedskih investicija u BiH?

Komora: Uz blisku saradnju sa švedskom ambasadom u Sarajevu formirali smo Švedsku privrednu komoru 2016. godine. To se smatrao kao sljedeći prirodni korak u saradnji između Švedske i BiH, jer smatrali smo da postoji veliki neiskorišten potencijal u ekonomskoj razmjeni između ove dvije zemlje. Danas u Švedskoj živi blizu 100.000 stanovnika porijeklom iz BiH, a veći dio ovih ljudi ima želju da doprinese razvoju svoje domovine. Nije rijedak slučaj da su ove osobe pokrenule svoje firme u BiH i to na razne načine. Neki sa ličnim kapitalom, a neki su opet kroz pozitivno lobiranje kod svog švedskog poslodavca ukazali na prilike investiranja u BiH. Ono što je nedostajalo jeste jedan zajednički forum za ove kompanije da podijele iskustva, uče jedni od drugih, te kroz svoje pozitivne priče inspirišu druge pojedince ili švedske kompanije da naprave isti potez. Upravo na taj način želimo da okupimo firme i iskažemo kako prilike, tako i probleme u svrhu razvoja poslovnih prilika.

Koliko je švedskih investicija realizovano u proteklih nekoliko godina?

Komora: Iznijet ćemo podatak da kompanije sa švedskim osnivačkim kapitalom koje posluju na teritoriji BiH pokazuju značajno bolje poslovne performanse u odnosu na prosjek, posebno sa aspekta prihoda ostvarenih kroz izvoz robe i usluga, kao i sa aspekta profitabilnosti. Tokom 2017. iz BiH je u Švedsku izvezeno robe vrijedne 96,5 miliona KM, a u istom periodu je iz Švedske u BiH uvezeno robe vrijedne 97,1 milion KM.

Naravno, ovaj uspjeh pripisujemo primarno kompanijama koje zaista vrijedno i kreativno rade na realizaciji ovih partnerstava. Međutim, na osnovu naših iskustava, upita koje dobijamo, uviđamo da ove brojke mogu biti još veće uz jedan strateški pristup privlačenja swe/bh. investicija.

Na koji način animirate investitore iz Švedske da dođu u BiH?

Komora: Prije svega, radimo na tome da izgradimo zajedničku dugoročnu viziju za BiH/Swe kompanije za poboljšanje postojećih i kreiranje novih poslovnih prilika na švedskom i BiH tržištu. Naše aktivnosti su tematski podijeljene u 4 klastera kako smo identifikovali da svaka industrija ima specifične izazove i potrebe: namještaj i arhitektura; IT i poslovni konsalting; maloprodaja; industrija i proizvodnja; te turizam, ugostiteljstvo i prehrambena industrija. Sljedeći korak je izrada plana aktivnosti za svaki od klastera za 2019. godinu.

B2B susret u junu

Plan je da animiramo Swe-BiH saradnju putem različitih aktivnosti i promotivnih kanala, kao i alata ekonomske diplomacije i lobiranja.

Imate li najave dolaska nekih novih švedskih investitora u BiH, ako imate, o čemu se radi?

Komora: Smatramo da imamo dobru bazu da radimo na porastu švedskog interesovanja za investicije u našoj zemlji. Kao što smo spomenuli, do sada su veliki doprinos postojećim investicijama dali upravo stanovnici BiH koji danas žive u Švedskoj, koji su ili svojim kapitalom, ili kroz pozitivno lobiranje kod švedskih poslodavaca ukazali na poslovne prilike u BiH. No, još nedostaju sistemska rješenja i grupna podrška u ukazivanju na mogućnosti i prednosti poslovanja sa BiH. Ovaj nedostatak prepoznat je, između ostalih, od Švedske agencije Sida koja godinama podržava BiH u izgradnji države, a danas i u poduzetničkom poticaju.

U junu ove godine pod pokroviteljstvom Sida i švedske ambasade u Sarajevu, a u saradnji sa UNDP-om, Business Sweden i našom komorom, u sklopu sa konferencijom ciljeva održivog razvoja, održat će se jedan business to business događaj, susret između potencijalnih švedskih investitora i bh. firmi. Fokus je na tri industrije - drvna, IT, te autoindustrija sa ciljem da se prepoznaju i pokrenu nove saradnje. Zahvaljujući aktivnom radu švedskih organizacija, ovakvi sistemi djelovanja nude nam nove prilike. No vrijeme je da i naše firme budu više aktivne u samopromociji prema švedskom tržištu. Upravo na ovakve aktivnosti planiramo se fokusirati u ovoj godini.

Preuzeto sa: www.oslobodjenje.ba