utorak, 10. septembar 2019.

Poziv svim stanovnicima Tuzle da aktivno učestvuju u javnoj diskusiji


Javna diskusija o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja će se održati u Tuzli, 10. septembra 2019. godine.

Poziv svim stanovnicima Tuzle da aktivno učestvuju u javnoj diskusiji o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja, koju organizuje Institucija ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine uz podršku UNFPA BiH.

Kakva su Vaša iskustva po pitanju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja i da li ih želite podijeliti? Možete to uraditi lično ili elektronski - na sljedeću email adresu: vdandic@ombudsmen.gov.ba

Javna diskusija o stanju ljudskih prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja će se održati u Tuzli, 10. septembra 2019. godine, u hotelu „Tuzla“ (ZAVNOBIH-a 13.), sa početkom u 12.00 sati.

Iskoristite ovu priliku i učestvujte. Neka se čuje i Vaš glas!

Izvor: Facebook