četvrtak, 13. juni 2019.

Kreirana mobilna aplikacija "Vršnjačko nasilje - NEMA ŠANSE"


Aplikacija je prijateljska, sigurna za upotrebu, a pruža informacije o tome šta je to vršnjačko nasilje i koji znakovi kod djece upućuju na to da su izloženi vršnjačkom nasilju

U okviru realizacije projekta „Vršnjačko nasilje – nema šanse“ u Udruženju „Centar za razvoj omladinskog aktivizma“ je kreirana mobilna aplikacija pod istim nazivom, sa ciljem da se kroz prezentaciju aplikacije  u osnovnim školama na području općine Vogošća, na jedan zabavan i edukativan način utiče na izgradnju svijesti i razvijanja empatije među djecom. Indirektno, na taj način se povećava i stepen sigurnosti djece u vaspitno-obrazovnim ustanovama. Naime, aplikacija je kreirana na dva nivoa i sastoji se od edukativnog kviza i igrice pod nazivom „Matematičar“. Aplikacija je prijateljska, sigurna za upotrebu, a pruža informacije o tome šta je to vršnjačko nasilje i koji znakovi kod djece upućuju na to da su izloženi vršnjačkom nasilju. Profesionalno je kreirana i dostupna za besplatno preuzimanje na mobilnim telefonima.

S obzirom da je „Centar za razvoj omladinskog aktivizma“ jedan od potpisnika „Memoranduma o razumijevanju i saradnji“ sa Upravom policije MUP-a Kantona Sarajevo, danas je u prostorijama PS Vogošća održan sastanak nadležnih policijskih službenika koji rade na realizaciji projekta Rad policije u zajednici i  direktora i predsjednika Udruženja CROA. Osnovni cilj sastanka je bio da se, kroz jačanje međusektorske saradnje i zajedničkim djelovanjem na prevenciji vršnjačkog nasilja, u narednoj školskoj godini   pomenuta mobilna aplikacija, u sklopu rada policije u zajednici, prezentira učenicima osnovnih škola na području cijelog Kantona Sarajevo. Napominjemo da se ovaj projekat  realizuje uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP.