utorak, 29. oktobar 2019.

Stipendije Francuske vlade za doktorat studentima iz BiH za univerzitetsku 2020/23. godinu


Rok prijave: 20. decembar 2019. godine

Francuska vlada objavila je Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorat studentima iz Bosne i Hercegovine koji imaju odličan akademski nivo.

Ovaj stipendijski program finansira troškove upisa na doktorat za tri univerzitetske godine počev od 2020./2023., kao i troškove života putem mjesečne naknade (za period od 6 do 10 mjeseci u roku od tri godine), a također omogućava i brojne druge prednosti.

Žiri koji odlučuje o dodjeli stipendija vodiće računa o više kriterija, a posebno o slijedećim: kvalitetan curriculum vitae, izvrsni univerzitetski rezultati, motivacija studenta, kvalitetan istraživački projekat, opravdanost odabrane teze (napomenuti u dosjeu željene istraživačke laboratorije / univerzitete na koje se kandidat želi prijaviti) i usklađivanje odabrane teze sa profesionalnim planom

Prioritet će se dati studentima koji žele ići u Francusku u okviru već postojeće saradnje između njihovog univerziteta i nekog francuskog univerziteta koji želi učestvovati u realizaciji zajedničkog mentorstva i/ili u okviru programa privilegovane saradnje Francuske ambasade.

Svi dokumenti se trebaju poslati obavezno u PDF formi najkasnije do petka 20. decembra 2019. do 12.00 sati (podne) na slijedeću e-mail adresu: stipendije2020@institutfrancais.ba, a za više detalja možete pogledati Javni poziv Vlade Francuske za dodjelu stipendija za doktorski studij u ak. 2020/23. godinu.