utorak, 12. mart 2019.

Seminar: Javni nastup i umijeće govorništva


Trodnevni seminar je usmjeren na razvoj komunikacijskih i govorničkih vještina, učenje sastavljanja i držanja govora, prevladavanje treme, izražavanje te suočavanje sa različitim situacijama pri javnom nastupu.

TERMINI:
petak, 22. 03. (18 – 20 h)
subota, 23. 03. (10 – 14:30 h)
nedjelja, 24. 03. (10 – 14:30 h)

Ukupno trajanje seminara: 13 školskih sati
Seminar uključuje interaktivna predavanja i praktične vježbe za svaku temu.

Mjesto održavanja: Nova Akropola, Zmaja od Bosne 6, Sarajevo

Cijena seminara je 70,00 KM.
U cijenu je uključen radni materijal i osvježenje na pauzama.

Prijave primamo putem e-maila nova.akropola@bih.net.ba, u inbox ili na telefon 061 345 995. Prijava treba da sadrži: ime i prezime, broj telefona i/ili e-mail.
Nakon prijave, uplatu seminara možete izvršiti najkasnije do 20.03. na dva načina:
- u prostoru Nove Akropole, u gotovini (ponedjeljak – četvrtak od 18h do 21.30h), ili
- uplatom na bankovni račun Nove Akropole:
338 690 226 853 6981
Svrha uplate: seminar – ime i prezime

Pod rezervacijom sudjelovanja smatra se uplata seminara.

Broj polaznika seminara je ograničen na 10.

Komunikacija predstavlja temelj društvenog, poslovnog i ličnog života čovjeka. Znati jasno izraziti vlastite misli i osjećaje ključ je uspjeha u mnogim životnim situacijama. Malo je osoba kod kojih i sama pomisao na obraćanje skupu ljudi ne izaziva nemir. Ipak, govoriti u javnosti je vještina koja se može savladati korištenjem ispravnih metoda. Učenje govorničkog umijeća povezano je s osvještavanjem vlastitih prednosti, namjera i uvjerenja te s primjenom određenih pravila i tehnika.

Seminar je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti.

CILJ SEMINARA:
• Izgraditi povjerenje u sebe i nadvladati strah i tremu
• Poboljšati svoje izražajne sposobnosti
• Poboljšati govor tijela
• Znati pravilno pripremiti govor.

Predavač: Barbara Milošević Mujić.

Preuzeto sa: www.facebook.com