utorak, 10. septembar 2019.

POZIV NA RADIONICU: Inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Izazovi i benefiti


Rok za prijavu otvoren je do 15.09.2019.

U sklopu projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Organizacija amputiraca “UDAS” u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nešto Više” Sarajevo, raspisuje se:

POZIV NA RADIONICU

Inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Izazovi i benefiti

Pozivamo sve zainteresovane, zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i lokalnin NVO-ima, da se prijave na jednodnevnu radionicu „Inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Izazovi i benefiti“

koja će se održati

19. 09.2019. u Hotelu Hollywood, Sarajevo.

U svrhu povećanja inkluzivnositi u lokalnim zajednicama, 15 zaposlenika lokalnih samouprava i lokalnih organizacija civilnog društva će biti upoznati sa različitim aspektima koji se tiču zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Sadržaj radionice je kreinran da učesnicima približi različite aspekte koji se tiču zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Na samoj radionici učesnici će imati prilike čuti o konkretnima mogućnostima zapošljavanja osoba sa invalditetom, odnosno podrške koju pružaju entitetski fondovi za profesionalnu rehabilitaciju i saznati kako se ponašati u radnom okruženju sa osobama sa invaliditetom. Osim uvida u mogučnosti zapošljavanja koje nude fondovi za pofesionalnu rehablitaciju, učesnici će saznati i o drugim alatima koje imaju na raspolaganju prlikom zapošljavanja OSI, kao što je internšip ili sticanje radnog iskustva u svrhu lakše zapošljivosti.

Iz jedne institucije/ organizacije mogu se prijaviti najviše dvije osobe.

Radionicom će biti obuhvaćeno 15 osoba, a prilikom odabira učesnika/ica vodiće se računa o njihovoj motivaciji da zaposle osobu sa invaliditetom.

Troškovi učešća

Svi troškovi učešća na edukaciji (hrana, troškovi prevoza i dodatni materijali) su osigurani od strane organizatora edukacije.

Što mi očekujemo?

  • Motivisanost za učešće u edukaciji;

  • Angažovanost u provođenju praktičnih zadataka.

Prijava

Za prijavu je potrebno poslati e-mail na adresu prijaveink@nestovise.org .

Ukoliko imate dodatnih pitanja molim Vas da nas kontaktirate na gore pomenuti email ili na telefon 065 514 031.

Rok za prijavu otvoren je do 15.09.2019. a učesnici koje su odabrani za učešće u edukaciji o istom će biti obavještene 17.09. 2019. putem e-maila.

Agenda-Inkluzivnost