srijeda, 7. avgust 2019.

Poziv na drugu radionicu u okviru projekta “Izgradnja mreže za osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini”


Cilj projekta jeste osnažiti profesionalce koji su zaposleni u nevladinim organizacijama širom BiH, a koji rade direktno sa ženama – žrtvama rodnog nasilja, pomažući im da razviju djelotvorne stilove suočavanja i samopomoći i izgradnjom jake profesionalne mreže

Udruženje za kulturu zdravog življenja “Agape”, čiji je cilj da da pomogne građanima BiH u poboljšanju njihovog psiho-emocionalnog i fizičkog zdravlja, socijalnog funkcioniranja i kvaliteta života uopšte, sa zadovoljstvom Vas poziva da uzmete učešće u projektu Udruženja “Izgradnja mreže za osnaživanje žena u Bosni i Hercegovini”, prepoznatom i podržanom od strane Ambasade SAD u BiH. 

Cilj projekta jeste osnažiti profesionalce koji su zaposleni u nevladinim organizacijama širom BiH, a koji rade direktno sa ženama – žrtvama rodnog nasilja, pomažući im da razviju djelotvorne stilove suočavanja i samopomoći i izgradnjom jake profesionalne mreže. 

U julu 2019. održana je prva radionica na kojoj su učestvovali zaposlenici istaknutih NVO na polju zaštite prava žena, a koja je imala fokus na pitanju nasilja i jačanja žena uopšte. U izuzetno dobroj atmosferi učesnici su se upoznali, razvili mrežu kontakata i podijelili poteškoće i ideje, te se upoznali sa nešto rjeđe viđenim terapijskim pristupima – porodična sistemska konstelacija i psihodrama.

Budući da je u cilju da benefite ovog projekta doživi što više relevantnih profesionalaca na polju zaštite žena i ženskih prava, Udruženje Agape vas poziva da, zajedno sa prvobitnim učesnicima, uzmete učešće u drugoj od planiranih šest radionica, koja će se održati u četvrtak, 12. septembra 2019., sa početkom u 10:30, u Hotelu Hollywood, na Ilidži. 

Učešće u radionicama je besplatno, a za sve koji učestvuju obezbijeđeno je osvježenje i ručak, kao i troškovi puta za one koji dolaze izvan Sarajeva.

Ovdje pronađite više informacija o samom projektu i prijavni obrazac, a prijave ostaju otvorene do ponedjeljka, 09. septembra 2019.