ponedjeljak, 20. maj 2019.

Ljetna škola Evropske unije


Poziv za prijave

Mlade Bosance/ke i Hercegovce/ke pozivamo da se prijave na Ljetnu školu Evropske unije. Predavanja organizuje Panevropska unija Bosne i Hercegovine i Fondacija Konrad Adenauer, a glavni je cilj mladima približiti ideju Evrope i evropskog društva, političko – pravni sistem Evropske unije, proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine i druge relevantne teme. 

Sudjelovat će eminentni predavači, uključujući univerzitetske profesore, predstavnike BiH i EU institucija i eksperte iz oblasti evropskih integracija, a polaznicima će biti uručeni certifikati nakon kompletiranja Ljetne škole.

Ljetnu školu Evropske unije koja će se održavati u Sarajevu i Banjoj Luci od 12. do 15. juna 2019. godine mogu pohađati svi mladi od 18 do 30 godina koji aktivno govore engleski jezik,  a prednost imaju aktivisti nevladinih organizacija, organizacija mladih političkih stranaka i studenti srodnih fakulteta.  

 

Prijavnicu koja sadrži ime, organizaciju, poziciju u organizaciji i CV treba poslati putem E - maila na adresu peubih@gmail.com i to do 31. maja 2019. godine. Komisija će odabrati do 30 polaznika/ca na osnovu utvrđenih kriterija.

 

Ljetna škola Evropske unije je besplatna, a organizator pokriva smještaj i hranu i prevoz Sarajevo - Banja Luka u oba smjera. 

 

Promo video