utorak, 15. oktobar 2019.

Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina poziva Vas na praktičnu obuku za pripremu aplikacija


Potvrda učešća najkasnije do ponedjeljka 4. novembra u 17,00 sati.

Desk Kreativna Evropa Bosna i Hercegovina poziva Vas na praktičnu Obuku za pripremu aplikacija za konkurs za projekte kulturne saradnje za 2020. godinu, trenutno otvorenog u sklopu programa Kreativna Evropa. Rok za prijavu projekata je 27.11.2019. godine u 17 sati.

Praktična obuka je namijenjena svim pravnim licima- javnim institucijama, neprofitnim organizacijama i preduzećima registrovanima u sektoru kulture u Bosni i Hercegovini, koji planiraju da konkurišu na poziv Kreativne Evrope u ovoj godini i nalaze se u odmaklom stadiju izrade aplikacije. To znači da kao vodeći partner imaju razrađenu projektnu ideju, potvrdu drugih partnera da će učestvovati u projektu i nacrt budžeta projekta, ili su već potvrdili status partnera u projektnom konzorciju kojeg vodi neka druga organizacija. 

Cilj obuke je pružanje konkretne, individualne pomoći aplikantima u oblastima u kojima imaju pitanja ili nedoumice, kako bi se aplikacije uspješno finalizirale. Pitanja se mogu odnositi na sadržaj projekta, partnerske organizacije, raspodjelu budgeta, kofinansiranje, itd.

Obuka će se održati u srijedu 13. novembra 2019. godine u prostorijama EU Info Centra, Skenderija 3a u Sarajevu u periodu od 11,00 do 14,00 sati. Obuku izvodi Aida Kalender, voditeljica Deska Kreativna Evropa za BiH.

Tokom radionice, biće rezervisano po 15 minuta za pitanja jedne organizacije. Da bismo uspješno odgovorili na pitanja svih zainteresovanih organizacija, molimo da nam Vaša pitanja, zajedno sa prijavom na radionicu pošaljete na vrijeme. Poželjno je da na radionicu donesete i vlastiti laptop kako biste mogli direktno intervenisati na Vašim aplikacionim dokumentima. Za obuku je moguće kandidovati maksimalno dva predstavnika jednog pravnog lica.

Ukoliko želite učestvovati na našoj radionici, obavezno vaše učešće (zajedno sa listom pitanja) potvrdite na email adresu: aida.kalender@kreativnaevropa.ba najkasnije do ponedjeljka 4. novembra u 17,00 sati.

Više informacija možete pronaći na pozivu.