nedjelja, 17. mart 2019.

Design Thinking i razvoj inovativnosti u kompanijama


Biti inovativan je jedan od imperativa našeg doba.
Brojne uspješne organizacije širom svijeta usvojile su Design Thinking kao osnovni način da se pokrenu, budu ispred svoje konkurencije i vremena. U ovoj eri kompleksnosti pokazao se kao izuzetno efikasan jer omogućuje uključivanje brojnih uvida i različitih razmišljanja na sustavan i brz način, istovremeno dajući svim uključenima osjećaj kreativnosti i posvećenosti.

Na ovom treningu u trajanju od dva dana imati ćete priliku:
✔ doživjeti Design Thinking proces
✔ razumjeti principe njegove primijene, faze i upoznati alate
✔ dobiti ideje kako ga se može primijeniti u svom osobnom radu u kompaniji - na inoviranju produkata, organizacijskih procesa, poslovnih modela i drugih aspekata poslovanja
✔ dobiti alate koje ćete moći koristiti nakon treninga

Više o edukaciji i mogućnostima prijave potražite na linku.

Preuzeto sa: www.facebook.com