utorak, 23. juli 2019.

17. Međunarodna konferencija mladih - 2019


Poziv za učesnike će biti otvoren do 25. avgusta 2019. godine

Ovo je službeni prijavni formular za 17. Međunarodnu konferenciju mladih - 2019. Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće informacije prije podnošenja prijave. Ako imate bilo kakvih pitanja, pošaljite e-mail na: conference2019@krusevoconference.org.mk i odmah ćete dobiti odgovor.

Proces prijave: 

Konferencija će okupiti do 58 učesnika iz zemalja regiona Jugoistočne Evrope (Sjeverna Makedonija-zemlja domaćin, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Kosovo, Crna Gora, Italija, Rumunija, Srbija, Slovenija) i Turska i gosti iz omladinskih organizacija iz Njemačke, Francuske i Poljske u ulozi mentora.

Međunarodna konferencija mladih će ponuditi mogućnost stipendiranja za 58 učesnika, uključujući potpuno pokrivene naknade za smještaj, hranu i 80% od putnih troškova. Ostali učesnici, koji žele da učestvuju, moći će to da urade tako što će pokriti sve troškove smeštaja, ishrane i putovanja, a za to će biti obavešteni putem e-maila.

 Profil učesnika:

- omladinski radnici, omladinski lideri, aktivni mladi ljudi, multiplikatori, kao i predstavnici mreža mladih

- na raspolaganju za aktivno prisustvovanje cijelom trajanju Konferencije

- sposobnost da komunicira na engleskom jeziku, koji je radni jezik Konferencije.

- da bude iznad 18 godina.

Od aplikanata se traži da popune online prijavu. Poziv za učesnike će biti otvoren do 25. avgusta 2019. godine. Odgovor možete očekivati ​​sedam dana nakon tog datuma.

Više informacija i aplikaciona forma na linku.