Priprema kolaborativnog projekta u programu Horizon - 2020


Nakon velikog odziva na info dan na temu „Finansiranje projekata iz EU fondova – koje mogućnosti nam nudi EU program Horizon 2020?“, Resursni centar CPCD-a nastavlja sa nizom edukacija na temu finansiranja projekata iz EU fondova.

Datum: 17. 12. 2015

Vrijeme: 11:15

Cijena: Besplatna edukacija KM

Radionica će biti podijeljena u četiri dijela, u kojim će učesnici savladati najvažnije dijelove pri pisanju projekta tj. uslove za učešće i planiranje konzorcijuma, tipove troškova i njihovu kalkulaciju, aplikacioni obrazac za RIS i CSA kolaborativne tipove projekta i kriterijuma ocjenjivanja.

Horizon 2020 je do sada najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije sa fondom od ukupno 78 milijardi eura, dostupnih do 2020. godine. Plaćanjem tzv. „ulazne karte“ bh. institucije i organizacije dobile su mogućnost ravnopravnog učešća u ovom programu.

Cilj radionice: učesnici radionice će kroz niz praktičnih primjera steći osnovna znanja o tome kako pripremiti kolaborativni projekta u programu Horizon 2020. 

Kome je namijenjena radionica: Radionica je namijenjena svim zainteresovanim za program Horizon 2020, (organizacije civilnog društva-OCD, poslovni i vladin sektor, univerziteti-fakulteti, istraživačke ustanove, pojedinci-istraživači i dr. ustanove koje se bave istraživanjem i inovacijama, te imaju istraživačke kapacitete). Posebno se ohrabruju organizacije civilnog društva sa istraživačkim kapacitatima da se prijave.

Predavači: Radionicu vodit će vodeći bh. stručnjaci za EU program Horizon 2020, a koji ujedno djeluju i kao državne kontakt tačke NCP sistema u Bosni i Hercegovini:

Kako se prijaviti na radionicu: Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

PRIJAVA

Pozivamo zainteresirane za učešće da se registruju najkasnije do 15. decembra - 15 sati.

Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici biće informisani o statusu prijave.

Pri selekciji učesnika, prednost će se dati predstavnicima OCD, ranije prispjelim prijavama, te organizacijama i ustanovama sa kapacitetima za učešće u EU programima kao što je Horizon 2020.

PREDAVAČI

Radionicu vodit će vodeći bh. stručnjaci za EU program Horizon 2020, a koji ujedno djeluju i kao državne kontakt tačke NCP sistema u Bosni i Hercegovini

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici ne plaćaju kotizaciju. Organizatori ne snose troškove prevoza i noćenja učesnika.