Pisanje projektnog koncepta


Na treningu će se kao osnova koristiti format projektnog koncepta koji koristi EU, ali će se obraditi i druga vrsta projektnog koncept (za druge donatore).

Datum: 16. 01. 2015

Vrijeme: 10:00

Cijena: 100 KM

1 dan (10:00 – 16:00)
Trening je namijenjen za sve osobe koje učestvuju u pisanju prijedloga projekata u organizacijama civilnog društva, i drugim neprofitnim organizacijama (školama, organima vlasti), te za građane i građanke koji žele da prošire svoj skup vještina.

Trening je namijenjen za sve osobe koje učestvuju u pisanju prijedloga projekata u organizacijama civilnog društva, i drugim neprofitnim organizacijama (školama, organima vlasti), te za građane i građanke koji žele da prošire svoj skup vještina.

Po završetku treninga učesnici će znati napisati projektni koncept i biti svjesni kriterija za procjenu projektnih koncepata.

Cilj obuke

 

Poboljšanje vještina izrade projektnog koncepta (engl. Concept Paper) kao prvog koraka u apliciranju na neke od poziva za projekte.

Na treningu će se kao osnova koristiti format projektnog koncepta koji koristi EU, ali će se obraditi i druga vrsta projektnog koncept (za druge donatore).

Osobama koje se prijave za trening CPCD će pripremiti materijal za vježbu, a dobiće i pristup e-learning platformi CPCD, putem koje će biti u prilici da kontaktiraju sa trenerom i nakon završene obuke, ali i gdje će se nalaziti materijali koji će se koristiti na treningu.

E-mail prijave dostaviti najkasnije do 14. 01. 2015. g. faxom ili mailom

Prijava treba da sadržava:

Naziv: Prijava za trening „Pisanje projektnog koncepta“

Naziv organizacije:

Ime i prezime:

Kontakt e-mail i tel:

Fax: + 387 33 644 810; 611 798; 611 834

E-mail: prijava@cpcd.ba

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 20. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

Način plaćanja

Uplatu kotizacije  je potrebno izvršiti najkasnije do 15.01.2015. godine

Na osnovu prijave putem mail-a dobit ćete predračun. Originalni račun dostavit će Vam se na treningu.

 

Uplatu možete izvršiti putem Raiffeisen bank br: 1610000024031082 sa naznakom: Uplata kootizacije za trening „Pisanje projektnog koncepta“

Kompletan poziv za trening mozete skinuti OVDJE

EDUKATORICA

Aida Daguda, direktorica CPCD, sa iskustvom od 19 godina u pisanju prijedloga projekata, i sa iskustvom od 15 godina u procjeni projekata (uključujući i procjenu projekata za EU).

DODATNE INFORMACIJE

Na 2 i više prijavljenih učesnika iz iste organizacije, odobravamo popust od 10%

Za članove Resursnog centra (RC) primjenjuju se uslovi plaćanja prema statusu članstva organizacije u RC-u.