INFO RADIONICA: „Škola izrade projekata za EU – zašto dobre projektne ideje često padaju?“


Put od projektne ideje do gotovog projekta je zahtjevan, a samo 10 - 30% projekata dobije finansijska sredstva. Samo kvalitetan projekat koji uspije da se istakne u masi i „uvjeri“ donatora da je vrijedan da se finansira dobija potrebna sredstva! Neka i Vaš sljedeći projekat bude dio statistika odobrenih projekata!

Datum: 16. 01. 2017

Vrijeme: 12:00

Cijena: 0 KM

Vrijeme trajanja: 12:00 –15:15h

Voditelji radionice:
Aida Daguda,
Slaviša Prorok,
Lejla Mijović i
Majda Tolić

Pošaljite prijavu

Sredstva fondova EU za institucije i organizacije u Bosni i Hercegovini nikada nisu bila atraktivnija i potrebnija, budući da je sve manje državnih konkursa za finansiranje projektnih prijedloga. Sve je veći broj institucija i organizacija koje se ciljano okreću ka EU fondovima, budući da ista često predstavljaju neiskorištenu priliku za povlačenjem značajnih sredstava za finansiranje projekata.

Uprkos činjenici da EU fondovi predstavljaju neiskorištenu mogućnost finansiranja projekata, mnogi odustaju već pri aplikaciji ili im projekat ne bude odobren uprkos pisanju zahtjevnih aplikacija čije „popunjavanje“ nekada zna potrajati sedmicama pa čak i mjesecima. Razlozi su uvijek isti, nedovoljno znanja i vještina za izradu kvalitetnog projekta, a pri čemu uslovi i same procedure prijave ujedno svakim danom postaju sve strožije, komplikovanije i kompleksnije, a konkurencija znatno jača!

Poučeni decenijskim uspješnim iskustvom u povlačenju milionskih sredstava, Resursni centar (RC) SMART pripremio je najkompletniju edukativnu ponudu u oblasti pripreme prijedloga projekata za EU fondove - „Školu izrade projekata za EU“ , potpuno prilagođenu potrebama i rasporedu polaznika, sa udžbenikom, mnoštvom vježbi i primjera iz prakse i mentorskom podrškom u procesu izrade projektnih prijedloga.

 

Ova informativna radionica će Vam pomoći da u kratkom periodu shvatite gdje se kriju „male tajne velikih majstora“ u pisanju EU projekata i da procijenite da li je ova edukacija upravo za Vas.

Informativna radionica je namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, ministarstvima, kantonalnim javnim preduzećima, zavodima, ustanovama i drugim institucijama, organizacijama civilnog društva, privrednim subjektima i biznisima, kao i fizičkim licima koja žele unaprijediti svoja znanja i vještine u ovoj oblasti.

PROGRAM RADIONICE

12:00 – 12:30h – uvod, predstavljanje učesnika i njihovih iskustava u apliciranju ka EU fondovima

12:30 – 12:45h – šta nam nudi „Škola izrade projekata za EU“

12:45 – 13:30h ¬– dizajn projekta i njegova razrada

Pauza

14:00 – 14:30h  ¬– zašto neki projekti uporno „padaju“? –  načini i kriteriji ocjenjivanja projektnih prijedloga

14:30 – 15:00h – savjeti za izradu budžeta

15:00 – 15:15h – pitanja i odgovori