Dvodnevni trening: “Izrada logičkog okvira (LFA) i projektnog prijedloga”


Trening se preporučuje osobama koje nemaju iskustva u izradi LFA i projektnog prijedloga, ili ih nisu samostalno kreirale, kao i onima od kojih se očekuje usavršavanje u oblasti izrade profesionalnih projektnih prijedloga, te analitički pristup.

Datum: 03. 12. 2014

Vrijeme: 16:03

Cijena: Besplatna edukacija KM

2 dana 03. i 04.12.2014 (1.dan: 09:30 – 17:00/ 2.dan: 09:00 - 17:00)
Učesnici/ce seminara će steći razumijevanje o procesu izrade LFA i projektnog prijedloga, povećati znanje o definisanju različitih elemenata projektnog ciklusa, usavršiti vlastite metode izrade LFA i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima donatora.

Trening je namijenjen udruženjima i fondacijama koji apliciraju za fondove domaćih i međunarodnih donatora, te pojedincima iz nevladinog sektora koji se žele upoznati sa metodologijom pisanja prijedloga projekata koristeći LFA, ili se u okviru radnog mjesta očekuje poznavanje ovih vještina. 

Trening se preporučuje osobama koje nemaju iskustva u izradi LFA i projektnog prijedloga, ili ih nisu samostalno kreirale, kao i onima od kojih se očekuje usavršavanje u oblasti izrade profesionalnih projektnih prijedloga, te analitički pristup.

Cilj obuke

Razviti nove i usavršiti postojeće vještine i znanja o analitičkom procesu izrade logičkog okvira što uključuje faze: a) identifikacije; b) formulacije; c) primjene i evaluacije.

Poseban akcenat je stavljen na fazu analize i planiranja čime se detaljno obrađuju: analiza ciljnih grupa, problema, ciljeva i analizu strategije, te izradu praktičnog operativnog plana spremnog za primjenu na osnovu rezultata izvršenih analiza.

Učesnici/ce seminara će steći razumijevanje o procesu izrade LFA i projektnog prijedloga, povećati znanje o definisanju različitih elemenata projektnog ciklusa, usavršiti vlastite metode izrade LFA i steći razumijevanje o zahtjevima i standardima donatora.

Svaki učesnik/ca trening završava izradom sopstvenog projektnog prijedloga.

Koji su moduli?

  • Faza analize:

Analiza i identifikacija ciljnih grupa

Analiza problema

Utvrđivanje ciljeva

Analiza strategije

  • Faza planiranja:

Sadržaj i popunjavanje logičkog okvira

Identifikacija pretpostavki

Identifikacija indikatora i izvora verifikacije

Izrada plana aktivnosti

Izrada budžeta

Ispunjen prijavni obrazac dostaviti najkasnije do 01. 12. 2014. g. faxom ili mailom:

Fax: + 387 33 644 810; 611 798; 611 834

E-mail: prijava@cpcd.ba

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 17. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

Prijavni obrazac možete skinuti OVDJE

Poziv za trening možete skinuti OVDJE

DODATNE INFORMACIJE

Učesnici/ce dobijaju praktične edukativne materijale o procesu izrade LFA i projektnog prijedloga koje mogu koristiti u daljem radu.