Budžet za EU projekte


Iako izgleda komplikovano i kompleksno, ipak je moguće! Steknite konkretna i primjenjiva znanja o tome kako pripremiti budžet za vašu aplikaciju na EU projekat, kroz primjere i savjete iz prakse. Poseban osvrt na najnovije promjene u obrascima budžeta EU poziva za projekte.

Datum: 23. 11. 2016

Vrijeme: 10:00

Cijena: 350 KM

Cijena uključuje PDV
Vrijeme: 10:00-17:00h
Edukatorica: Lejla Mijović, trenerica sa iskustvom od preko 15 godina uspješne implementacije EU projekata.

Pošaljite prijavu

Želite naučiti i primijeniti sva pravila evropskih projekata  kako biste optimizirali vašu aplikaciju, pravilno odredili iznos sredstava koji dodjeljuje Evropska Unija (EU), kao i pripremili budžet koji je u skladu sa složenim setom pravila EU.

Ovaj trening je namjenjen svim osobama koje su već uključene ili će tek biti uključene u proces aplikacije na projekte koji se finansiraju iz EU fondova. Polaznici ovog treninga mogu biti službenici u finansijskom odjelu, projektni službenici, menadžeri ili direktori.

Bez obzira da li imate prethodno iskustvo ili ne, tokom ovog interaktivnog treninga ćete dobiti neophodna teoretska znanja koja prethode fazi kreiranja budžeta, praktična znanja u izradi budžeta kroz vježbe, kao i stručne savjete „iz prve ruke“ trenera sa dugogodišnjim iskustvom koji će vam ukazati na šta posebno treba obratiti pažnju prilikom planiranja i izrade budžeta za EU projekte.

Znanja stečena tokom treninga će vam omogućiti da:

  • ovladate finansijskim pravilima koja se odnose na EU projekat
  • pripremite prihvatljivi budžet
  • izradite prijedlog budžeta koji neće generisati nepotrebe finansijske rizike
  • razumijete i predvidite finansijska očekivanja EU

 

Mjesto održavanja: prostorije SMART Resursnog centra u ulici Gradačačka bb, Sarajevo (odmah pored Malezijskog mosta).

PROGRAM EDUKACIJE

Teme koje će biti obrađene:

  • Teoretska podloga principa i pravila EU u kreiranju budžeta
  • Razumijevanje važnosti pravilnog procesa budžetiranja
  • Detaljni uvid u budžetske elemente
  • Objašnjenje procesa kreiranja budžeta
  • Objašnjenja faza procesa budžetiranja
  • Praktične vježbe