Vješto provođenje prezentacije


Datum: 24. 04. 2017

Vrijeme: 10:00

Cijena: 49 KM

Vrijeme: 10:00 - 17:00h

Cijena: 49,00 KM + PDV

Edukator: Mersiha Jašarević

Pošaljite prijavu

Komunikacija sa ljudima i vještine prezentiranja spadaju u osnovne elemente poslovnog uspjeha. Dobra prezentacija projekta učinit će projekat poželjnijim i atraktivnijim. Loša prezentacija projekta može zauvijek zaustaviti njegovu realizaciju.

Vješto provođenje prezentacije postaje sve važniji segment komunikacije na svim nivoima organizacije i sastavni dio većine poslova. Prezentacije i nastupi u javnosti, sastavni su dio menadžerskog posla čiji uspjeh bitno zavisi od njihovih komunikacijskih, a posebno prezentacijskih vještina.      

Cilj edukacije:

Upoznati polaznike sa svim aspektima komunikacijskog procesa. Na kraju edukacije polaznici će znati kako ispravno koristiti različite vrste pitanja za ostvarenje ciljeva u komunikaciji, kako poboljšati vještine slušanja, kako asertivno komunicirati, kako se pripremiti i uspješno prezentirati sebe, proizvod i organizaciju i kako pristupiti klijentima u različitim situacijama.

Edukacija se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Kroz teorijski dio polaznici će dobiti osnovna znanja o uspješnom komuniciranju a tokom praktičnog dijela učesnici će dobiti priliku da kroz interaktivne vježbe usavrše svoje prezentacijske sposobnosti.

PROGRAM EDUKACIJE

I modul: Šta je prezentacija?

II modul: Ciljevi i sadržaj prezentacije

III modul: Prezentacijski mediji

IV modul: Koncept prezentacije i vizualizacija

DODATNE INFORMACIJE

Trening je dio šireg edukacijskog programa koji se sastoji od 2 treninga tj.

  1. Vješto provođenje prezentacije i
  2. Prezi prezentacije.

 

Polaznicima se nudi popust od 20% pri upisu na oba treninga u sklopu ovog edukacijskog programa.