Vještine efikasnog ruko(vođenja): povedite sebe i svoj tim do sigurnog uspjeha


Jednodnevni coaching trening

Datum: 30. 06. 2015

Vrijeme: 10:00

Cijena: Besplatna edukacija KM

1 dan (10:00 – 16:15h)
Coaching iz ‘Efikasnog vođenja’ će polaznike upoznati sa faktorima od kojih ovisi efikasno vođenje, kao i sa dva osnovna stila upravljanja.

Trening je namijenjen predstavnicima nevladinih organizacija, odnosno osobama koje rade na menadžerskim funkcijama na bilo kojoj razini (niži, srednji i/ili viši menadžment) nevladinih organizacija koji rukovode grupom zaposlenika i odgovorni su za nju.

Cilj treninga

Coaching iz ‘Efikasnog vođenja’ će polaznike upoznati sa faktorima od kojih ovisi efikasno vođenje, kao i sa dva osnovna stila upravljanja. Otkrit će im glavni fokus efikasnog vođenja, te skrenuti pažnju na percepciju drugih i svoju, i konačno, kroz praktičnu primjenu će ih naučiti kako da budu efikasni lideri, prema drugima i samome sebi.

Metode rada:

Predavanje;

Stručne vježbe;

Primjena testova i analiza rezultata uz odgovarajuću diskusiju;

Diskusija;

Razmjena znanja i iskustva

Kratki sadržaj treninga

Upravljanje-vođenje;

McGregory 'XY' upitnik;

Stilovi upravljanja;

Odgovornosti efikasnog vođenja/refleksija;

'Psihološki ugovor';

Funkcionalni modeli efikasnog vođenja;

Efikasani modeli vođenja kroz situaciju/refleksija;

Ruko(vođenje) sobom; percepcija, samokontrola itd.

 

Osobe čije prijave budu prihvaćne dobit će materijal koji će koristiti tokom coachinga.

Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/1ch9e1gdVbNO8cEHEqgxrQIUzG4GZ3KHai9JfzPpdgrs/viewform

Rok za dostavljanje prijave je 26.06.2015. godine do 16:00h.

Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici biće informisani o statusu prijave.

Osobe čije prijave budu prihvaćene,  a koje bez najave odsustva ne prisustvuju treningu gube trajno pravo učešća na besplatnim treninzima Resursnog centra.

Iz jedne organizacije moguće je prijaviti samo jednu osobu.

Resursni centar zadržava pravo izmjene termina održavanja treninga.

Odabir kandidata će se vršiti na osnovu Općih kriterija za odabir kandidata za nekomercijalne treninge Resursnog centra CPCD-a, a koji se nalaze na sljedećem linku.

“Ovaj trening omogućen je zahvaljujući podršci američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj je isključiva odgovornost Centra za promociju civilnog društva CPCD-a  i nužno ne odražava stavove USAID-a niti Vlade SAD-a“

Edukatorica

Aida Sujoldžić je diplomirani psiholog sa više od 15 godina radnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru u upravljanju ljudskim potencijalima, općem i tehničkom upravljanju projektima, mentoringu i coachingu, menadžmentu, marketingu.

U januaru 2014. godine pokrenula je praksu ‘Coaching by Aida’ koja ima za cilj izgradnju potencijala i poboljšanje efikasnosti pojedinaca, bez obzira da li je posrijedi tim, menadžer, menadžerica, ili neko sa uočenom potrebom za ličnim razvojem.