Uspješna poslovna prezentacija


Datum: 26. 04. 2018

Vrijeme: 09:00

Cijena: 120,00 KM

Organizator: SMART Resursni centar i Vanjskotrgovinska komora BiH

Vrijeme: 09:00 – 16:00

Cijena: 120,00 KM sa PDVom

Predavač: Adis Hećimović

Pošaljite prijavu

 

Steve Jobs - jedan od najvećih umova današnjice! Svoju popularnost je stekao svojim radom, ali i svojim prezentacijama koje svakodnevno milioni ljudi gledaju na Youtube-u. Savršeni um koji prezentuje inovativan proizvod, ali koji istovremeno posebnu pažnju posvećuje načinu prezentiranja i iskorištavanju svih mogućih vještina komuniciranja sa publikom.
Da li možete smisliti izgovore zbog kojih ne ulažete u izgradnju i usavršavanje vještina prezentiranja? Zašto biti prosječan/a na sastancima, poslovnim događajima ili javnim nastupima, kada je moguće nadmašiti vlastita očekivanja i oduševiti sve oko sebe!?
Nemate više izgovor, sada imate priliku!

SMART Resursni centar i Vanjskotrgovinska komora BiH organizuju jednodnevnu radionicu Uspješna poslovna prezentacija koja će se održati 26.4.2018. sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo), a namijenjena je direktorima, HR menadžerima, menadžerima komunikacija, rukovodiocama rizika, CSR menadžerima i svim drugim uposlenicima koji prezentuju poslovanje, uspjehe ili kompaniju, vode sastanke i javno komuniciraju u ime kompanije.


Očekivani rezultati edukacije:

  • Definisani potrebni elementi uspješne poslovne prezentacije;
  • Unaprijeđene vještine prezentovanja složenih informacija na razumljiv i upečatljiv način;                                                                                                                               
  • Usvojeno znanje i vještine za uspješnu poslovnu prezentaciju.

Način prijave i kotizacija:

Za učešće na edukaciji je predviđena kotizacija u iznosu od 120,00 KM (s PDV-om). U cijenu kotizacije je uključeno:

  • Edukacija
  • Prezentacije / Materijali
  • Lagani ručak i osvježenje na pauzama
  • Certifikat o učešću
  • Pribor

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca na linku ili popunjavanjem prijavnog obrasca i dostavljanjem istog na e-mail adresu seid.hadzibajric@komorabih.ba ili putem fax-a na broj +387 33 566 205. Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je utorak 24.04.2018. do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi sa radionicom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206. Kontakt osoba je gospodin Seid Hadžibajrić – saradnik za edukaciju u Sektoru za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH.

Agenda Uspješna poslovna prezentacija 2018

 

 

 

Predavač

Predavač Adis Hećimović, magistar prava, iskusni trener SMART Resursnog centra sa završenim univerzitetskim programom Fakulteta za komunikologiju Kraljevine Švedske koji više od 15 godina radi kao ekspert u oblasti unapređenja komunikacija kroz konsultantsko savjetovanje i edukaciju. Predavač ima bogato lokalno i internacionalno iskustvo u radu sa različitim pravnim subjektima, pojedincima i pojedinkama u oblasti komunikacije, pregovaračkih vještina, analize tima, motivacije zaposlenih, medijacije u kompleksnim i konfliktnim situacijama, razvoja karijere i selekcije uposlenika.