Upravljanje vremenom i postavljanje ciljeva


U stalnoj ste stisci s vremenom i ubjeđeni ste da Vas tempo života melje?
Imate zacrtane ciljeve, ali ih i ne ostvarite?
Silno želite da to i promijenite?
Ukoliko ste na tri gore navedena pitanja, a neovisno o poslovnoj funkciji koju obavljate, odgovorili potvrdno-ovaj coaching trening je jedinstvena prilika za Vas.

Datum: 30. 09. 2015

Vrijeme: 10:30

Cijena: Besplatna edukacija KM

Polaznici će naučiti i savladati set vještina koje će im pomoći da se bolje organiziraju, ostvare svoje ciljeve i uspješno riješe poslovne i privatne izazove.
Početak: 10.30h Kraj: 16.30h

Coaching iz ‘Upravljanja vremenom i postavljanja ciljeva’ će polaznike upoznati sa tehnikama za upravljanje vremenom i ostvarivanjem ciljeva, pomoću kojih će povećati svoju efikasnost i uspostaviti ravnotežu između mnogobrojnih obaveza.

Kratki sadržaj

Popunjavanje psihološkog upitnika o upravljanju vremenom

Sedam navika efikasnih ljudi

Raspoloživo vrijeme

Vremenski banditi

To-do lista

To-do lista hitnog i važnog

Postavljanje ciljeva

Popunjavanje psihološkog upitnika o upravljanju vremenom II itd.

Trening je namijenjen svima koji osjećaju da su u stalnoj stisci s vremenom, i da su propustili/propuštaju da nešto planirano ostvare.

Osobe koje se prijave za coaching trening dobit će materijal koji će koristiti tokom trajanja coaching treninga.

Prijave se vrše popunjavanjem online aplikacione forme koja se nalazi na sljedećem linku:

PRIJAVA ZA TRENING

Rok za prijave je 28.09.2015. godine do 15:00h.

Nakon zatvaranja poziva, svi učesnici biće informisani o statusu prijave.

Maksimalan broj učesnika/ca na treningu je 18. Poziv za trening je otvoren do popunjavanja kapaciteta.

 

EDUKATORICA

Aida Sujoldžić je diplomirani psiholog sa više od 15 godina radnog iskustva u privatnom i nevladinom sektoru u upravljanju ljudskim potencijalima, općem i tehničkom upravljanju projektima, mentoringu i coachingu, menadžmentu, marketingu.

U januaru 2014. godine pokrenula je praksu ‘Coaching by Aida’ koja ima za cilj izgradnju potencijala i poboljšanje efikasnosti pojedinaca, bez obzira da li je posrijedi tim, menadžer, menadžerica, ili neko sa uočenom potrebom za ličnim razvojem.